Advokat Arild Humlen, leder i Advokatenes Rettsikkerhetsutvalg, mener regjeringens forslag om å fjerne det «utvidede flyktningbegrepet» vil virke mot sin hensikt.

Les også: Vil frata unge asylsøkere kontanter

Forslaget var et av flere innstrammingsforslag i asylpolitikken innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) presenterte tirsdag.

Les også: Slik vil Listhaug stramme inn overfor asylsøkerne

- Dette vil ikke bidra til å få utlendinger raskt integrert og i arbeid, sier Humlen til Nettavisen.

Kan miste trygderettigheter

I dag får en firedel av flyktningene i Norge opphold, selv om de ikke er forfulgt, og denne gruppen kan nå risikere å miste rettigheter til pensjon, utdanningsstipend og overgangsstønad.

Det utvidede flyktningebegrepet ble innlemmet i utlendingsloven i 2008.

Humlen mener regjeringens forslag formelt sett er i orden, fordi det vil være en tilbakestilling til noe som er internasjonal rett. Han ser heller ikke at dette forslaget kan krenke våre internasjonale forpliktelser.

Likevel mener han dette er et uheldig og uhensiktsmessig forslag.

- Dette forslaget vil ikke ha noe å si for hvem som skal få bli i Norge eller ikke. Er du vernet etter menneskerettighetsreglene, er du likevel vernet. Men det påvirker hvilke rettigheter du har i Norge, og her kan det slå uheldig ut, sier advokaten, som også tror forslaget vil omfatte så få at det i realiteten bare vil dreie seg om symbolpolitikk fra regjeringens side.

Kan miste oppholdstillatelse

Humlen er videre skeptisk til regjeringens forslag om at oppholdstillatelse ikke bør opprettholdes når behovet for beskyttelse faller bort. Med dette forslaget vil utlendingen ikke ha krav på permanent oppholdstillatelse dersom beskyttelsesbehovet faller bort før fem år er gått.

- Dette er et integreringsfiendtlig tiltak. De fleste som kommer og får opphold, vil jo investere i sin framtid i Norge. Nå vil mange miste interessen for å gjøre det, sier Humlen.

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er kritisk til flere av regjeringens innstrammingsforslag. De mener Justis- og beredskapsdepartementets forslag kan få svært alvorlige følger for mange mennesker, og i verste fall bryte med internasjonal rett.

– Man ser jo hvilken vei det går. Regjeringen ønsker å bruke tid og energi på å sende et signal om at Norge er et dårlig land å komme til, istedenfor å ta vare på de menneskene som er her og skal integreres for å klare seg i det norske samfunnet, uttaler juridisk seniorrådgiver i NOAS, Andreas Furuseth, til NTB.

– Kan bryte folkeretten

Blant regjeringens forslag er et krav om fire års arbeid eller utdanning i Norge før familiegjenforening kan finne sted.

– Dette er en alvorlig innstramming. I verste fall bryter den med internasjonal rett og kan få mennesker til å reise tilbake og utsette seg for den faren de har fått vedtak om at de er beskyttet fra, sier Furuseth.

Han reagerer også på regjeringens forslag om å begrense visumfriheten for asylsøkere, som innebærer at asylsøkere som ikke har krav på realitetsbehandling av sin asylsøknad i Norge, kan bortvises fra grensen.

– Hvis dette forslaget stemmes igjennom og man bortviser mennesker uten behandling, som kanskje har rett til beskyttelse, vil det være i direkte strid med folkeretten, hevder han.

Politiske brikker

Furuseth mener det er rimelig av regjeringen å innføre tiltak som skal hindre at mennesker som ikke har krav på beskyttelse søker asyl i Norge. Likevel påpeker han at det er uheldig hvis tiltak mot asylsøkere som har krav på beskyttelse blir brukt til å skremme bort andre håpefulle.

– Det er svært alvorlig at politikerne bruker straffetiltak som vil gjøre hverdagen vanskeligere for en rekke asylsøkere som har krav på beskyttelse, til å sende et signal til dem som ikke har krav om at det er vanskelig å få opphold her. De blir brikker i et politisk spill, påpeker han.

Rådgiveren mener også at kravet til å skaffe seg egen bolig og jobbe i minst tre år før man får permanent oppholdstillatelse vil gå ut over en stor gruppe mennesker som ikke har forutsetninger til å møte slike krav grunnet fysiske eller psykiske lidelser.

Integreringsproblem

Også Furuseth Listhaugs uttalelser om å fjerne det «utvidede flyktningbegrepet» som ble innlemmet i utlendingsloven i 2008. Han mener forslaget kun vil lure Frps velgere.

– Her har du en gruppe mennesker som ikke lenger vil defineres som flyktninger, men som likevel har krav på opphold. Hvordan skal Frp forklare det for sine velgere? Disse menneskene vil kun miste rettigheter ved å miste flyktningstatus, men en stor andel av dem har grunnlag for å bli likevel, sier Furuseth. (©NTB)

Les også: Listhaug: Vi må begrense rett til varig opphold