En fersk rapport fra Nordnet Bank viser at nordlendinger tar mest risiko når de plasserer pengene sine i aksjemarkedet, mens aksjesparere i Midt-Norge er mest forsiktige og tar minst risiko.

Vestlendinger skyr heller ikke risiko når de investerer og kommer på andre plass i undersøkelsen. Aksjesparere på Østlandet ligger på landsgjennomsnittet.

Aksjeeiere på Sørlandet er også forsiktige, men er hakket mer risikovillige enn de fra Midt-Norge.

Tromsøværinger tar mest risiko
For Norges 19 fylker har Nordnet beregnet en risikofaktor basert på de ti mest populære aksjene å eie i fylket. Risikofaktoren for fylkene varierer fra 70 prosent til 49 prosent.

Troms og Østfold er de fylkene som tar mest risiko, mens Møre og Romsdal og Akershus er de fylkene som tar minst risiko når de plasserer penger i aksjemarkedet.

Aksjesparere i Troms er mest risikovillige i Norge. Hovedgrunnen til at aksjeporteføljen fra Troms har et så høyt risikonivå skyldes at en fjerdedel av verdien for de ti mest populære aksjene å eie er plassert i oljeselskapet DNO, som også er det mest risikofylte selskapet i undersøkelsen. Tørrlastrederiet Golden Ocean Group, gullselskapet IGE Resources og Hurtigruten er også aksjer som har svingt mye i verdi det siste året og som dermed er med på å trekke risikofaktoren i porteføljen opp, sier daglig leder i Nordnet Bank Anders Skar til NA24.

Minst risiko i Akershus
- I Akershus finner vi de minst risikovillige private investorene i Norge. Den lave risikoen i Akershus skyldes først og fremst at størstedelen av porteføljen er plassert i selskaper som Orkla, Telenor og Statoil. Dette er store solide selskaper som ikke har svingt like mye i verdi det siste året. Aksjeporteføljen består dessuten av flere ulike bransjer og typer selskaper, noe som også er positivt for risikoen selv om dette ikke kommer fram i undersøkelsen, sier Skar.

Totalt forekommer det 39 ulike aksjer i fylkenes mest populære aksjer å eie. 21 av aksjene forekommer kun i et fylke, mens 18 aksjer finnes i to eller flere fylker. Statoil er den mest populære aksjen å eie og er representert i alle fylkenes porteføljer.

- På de norske aksjesparernes liste over favorittaksjer å eie finner vi først og fremst de store tunge børslokomotivene, de såkalte folkeaksjene. Dette er for eksempel Statoil, Yara, Norsk Hydro, Telenor, Seadrill, REC og Orkla. I tillegg finner vi mindre oljeselskaper med større risiko og dermed også høyere forventet avkastning som DNO og Questerre. For fylkene som har en høyere gjennomsnittlig risikofaktor enn landsgjennomsnittet skyldes dette ofte store posisjoner i nettopp DNO og Questerre som drar risikonivået i porteføljene ganske kraftig opp på grunn av store kurssvingninger i perioden januar 09 til og med april 2010, sier Skar.

Ikke eksakt vitenskap
Listen over landsdelene og fylkenes risikofaktor er ikke eksakt vitenskap, eller noen prognose for hvordan aksjeporteføljene for de ulike landsdelene eller fylkene vil utvikle seg i 2010, minner Skar om.

Han presiserer at undersøkelsen ikke sier noe om det er bra eller dårlig å ta høy risiko når man sparer i aksjer.

- Hvilken risiko man tar avhenger blant annet av alder, økonomisk situasjon, sparestrategi og horisont. Det viktigste er at man kjenner til hvilken risiko man tar, og at man er komfortabel med denne. Man skal heller ikke undervurdere interesseaspektet når man investerer i aksjer. Dersom man er interessert og har kunnskap om en bransje eller selskap har man bedre forutsetninger for å gjøre gode analyser og vurderinger, og kan dermed fatte velbegrunnede investeringsbeslutninger, avslutter Skar.