Gå til sidens hovedinnhold

Nordmenn er selvgode

Et flertall av de spurte i en stor befolkningsundersøkelse mener at nordmenn har et uhyre sterkt selvbilde på nasjonens vegne.

I undersøkelsen ble 3.912 personer bedt om å ta stilling til ulike karakteristikker av Norge og nordmenn, noen positive og noen negative.

Sterkt selvbilde
Et hovedfunn som går igjen, er at nordmenn har et uhyre sterkt selvbilde på nasjonens vegne. Den suverene vinneren blant de seks positive karakteristikkene av Norge er: ”En rik nasjon som deler sine ressurser med andre gjennom humanitær aktivitet og fredsarbeid”.

Bare 8 prosent er helt eller delvis uenige i denne karakteristikken.

- Dette overveldende selvbildet står i svært stor kontrast til omgivelsenes bilde av oss, sier direktør Jan Erik Raanes i Hundreårsmarkeringen Norge 2005, som står bak undersøkelsen.

Humanitær fredsfyrste
Raanes sier at selv om vi her hjemme oppfatter oss som en humanitær fredsfyrste, har man ute i verden ikke helt fått med seg akkurat det, melder NTB.

Det sterke selvbildet bekreftes også av andre resultater i undersøkelsen. 62 prosent er uenige i at vi ikke gjør nok for utvikling og fred, 88 prosent mener Norge har en godt utdannet befolkning og 85 prosent mener Norge er en nasjon med høy grad av teknologi og innovasjon.

82 prosent er enige i at Norge er dominert av likeverd og demokratiske verdier, 75 prosent mener vi er en nasjon av vennlige og åpne mennesker, og 69 prosent mener vi holder oss med en liberal og sosialt avslappet kultur.

Reklame

Nå er det salg på våre grillfavoritter

Kommentarer til denne saken