Den økonomiske krisen som rammer Hellas rammer nå flyselskapene og dermed også solhungrige nordmenn.

Årsaken er at all flytrafikk til og fra landet vil bli rammet i 24 timer, grunnet at flygelederne tas ut i generalstreik, fra onsdag.

- Jeg har ikke registrert dette så langt. Men jeg kan ikke utelukke at det kan skje, sier kommunikasjonsdirektør Anne-Sissel Skånvik i Norwegian til NA24.

SAS skal allerede ha kansellert avgangene, mens Lufthansa har begynt å ringe rundt.

Storstreik
Det greske fagforbundet ADEDY varslet mandag en todagers streik fra tirsdag til onsdag for å protestere mot regjeringens planlagte innstrammingstiltak.

Streiken var planlagt å vare én dag, men er blitt utvidet. ADEDY representerer rundt 750.000 ansatte i offentlig sektor.

Ledelsen i ADEDY oppfordrer til sterke reaksjoner mot det om betegnes som brutale og usiviliserte tiltak fra regjeringens side.

I tillegg vil store deler av den private sektoren også delta i den omfattende streiken.

Upopulær pakke
Søndag ble det klart at Hellas får 110 milliarder i støtte over tre år fra EU og Det internasjonale pengefondet IMF. Betingelsen er tøffe kutt i offentlige utgifter kombinert med tiltak for å heve skatte- og avgiftsinntektene.

Blant annet skal pensjoner og lønninger fryses i tre år, man skal fjerne feriepenger i jul, påske og sommerferien og flere avgifter skal heves kraftig. På toppen av dette skal også skattene markant opp.

Risikerer mislighold
Stor statsgjeld, økende underskudd og sminking av statsregnskapet har gjort at Hellas har mistet tiltro i de internasjonale finansmarkedene. Det har gjort at landet må betale svært høy rente på sine statslån, noe som var i ferd med å gjøre det nær umulig å refinansiere eksisterende lån til en levelig rente.

Det kommer nye, store lånefall senere i mai, så det hastet med å få på plass en løsning. Alternativet til den vedtatte pakken ville trolig vært at Hellas misligholdt gjelden og/eller gikk ut av euro-samarbeidet og lot sin valuta falle i verdi.