Gå til sidens hovedinnhold

Norge åpner for kjernekraft

Kjernekraft har alltid vært uaktuelt i norsk energiproduksjon. Nå kan det bli endringer.

Norge har en av verdens største, kjente forekomster av det radioaktive materialet thorium, som på sikt kan bli en svært viktig råvare innen kommersiell energiproduksjon.

NA24 - din næringslivsavis

I likhet med uran kan thorium brukes i kjernefysiske reaktorer. Fordelen med grunnstoffet er at det nesten ikke gir avfall, og at det heller ikke medfører risiko for nedsmelting slik som uran kan gjøre.

Vurderer risiko og muligheter
Nå har Olje- og energidepartementet gitt Norges forskningsråd i oppgave se nærmere på bruk av thorium til energiproduksjon.

- Utvalget som opprettes skal gjennomføre en utredning for å etablere et best mulig faktagrunnlag i forhold til både muligheter og risiko ved bruk av thorium til energiproduksjon på lang sikt, sier olje- og energiminister Odd Roger Enoksen i en melding.

- Norge vet vi har en energiressurs, men vi forstår ikke hva det vil bety for framtiden vår, sier professor Jon Samseth, Høgskolen i Akershus, Kjeller til forskning.no.

- Økt interesse
Bakgrunnen for utredningen er økt interesse, blant annet fra Stortinget, for å se på mulighetene til å ta i bruk de store thoriumforekomstene vi har i Norge til produksjon av energi.

Utvalget skal vurdere aktuelle teknologier for anvendelse av thorium til energiproduksjon og vurdere det opp mot annen kjernekraftproduksjon.

- Frp jubler
Frp har lenge snakket varmt for thoriumenergi, og er fornøyd med at regjeringen nedsetter utvalg for å se på muligheten for å utrede bruken av slik energi.

- Endelig har Regjeringen lyttet til Frp og tatt energipotensialet i Thorium på alvor, jubler energipolitisk talsmann i Frp Ketil Solvik-Olsen i en melding.

Han kaller det svært spennende, både i et energi- og miljø perspektiv og hevder det kan løse utfordringene med dagens kjernekraft og CO2-utslipp fra kull- og gasskraftverk.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis