Gå til sidens hovedinnhold

Norge best i verden

Norge er best i verden når det gjelder innsamling av elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall).

I 2004 ble over 90 prosent av elektrisk og elektronisk avfall samlet inn og behandlet på forsvarlig måte, ifølge Statens forurensningstilsyn (SFT).

Rapporter fra retursystemene for EE-avfall viser at det i 2004 ble samlet inn 102.000 tonn EE-avfall.

- Det betyr at målet om 80 prosent innsamling er nådd med god margin. Innsamlingen er et av de viktigste virkemidlene vi har på avfallsområdet, sier SFT-direktør Håvard Holm.

Hindrer miljøskandaler
Mange av produktene inneholder miljøfarlige stoffer som kvikksølv, PCB og flammehemmere. Hvis disse produktene kastes sammen med det vanlige avfallet, kan miljøgiftene gi alvorlig forurensning av naturen.

Høyest retur var det for hvitevarer, datautstyr og lysutstyr, samt profesjonelle maskiner og installasjoner. Leker og telekommunikasjonsutstyr har spesielt lav returandel.

Norge på første plass
I dag er Norge best i verden når det gjelder innsamling av denne avfallstypen. Det er grunn til å tro at vi vil beholde denne posisjonen i noen år mens systemene bygges opp i Europa.

EU har vedtatt et felles regelverk om innsamling av EE-avfall som trer i kraft i 2005. Dette innebærer også noen endringer i det norske regelverket.

Blant annet får alle som importerer eller produserer EE-produkter, en plikt til å være medlem i et returselskap fra 1. juli 2006.

Gratis å levere
I 1999 fikk produsentene av elektriske og elektroniske (EE) produkter ansvaret for innsamling og forsvarlig behandling av EE-avfall.

Ifølge regleverket skal det være gratis å levere EE-avfall hos forhandlere eller på kommunale mottak. Alle forhandlere har plikt til å ta imot avfall av samme type som de selger av nye produkter.

Fra forhandlere og kommuner blir avfallet hentet og behandlet av returselskapene. Det er de to store kollektive returselskapene Renas og Elretur AS som har stått for 94 prosent av innsamlingen hittil.

Reklame

NÅ: 30 % rabatt på alle Kastel-modeller

Kommentarer til denne saken