Oslo (NTB): Norge spionerer stadig mer, og vi må tilbake til den kalde krigen for å finne like høy spionasjeaktivitet. Årsbudsjettet er nå på 930 millioner kroner.

Generalløytnant Kjell Grandhagen forklarer at utviklingen de siste årene har vært preget av stadig større bredde i Etterretningstjenestens oppgaver. Som sjef for Etterretningstjenesten har han ansvar for all norsk sivil og militær etterretning i utlandet.

Det er Norges økende internasjonale engasjement som har bidratt til økt omfang av norsk etterretning i utlandet, skriver Aftenposten.

Det er ikke offentlig kjent hvor mange oppdrag E-tjenesten utfører, men tidligere i år ble det kjent at tjenesten har 829 stillinger.

Norske spioner er i dag aktive overfor Afghanistan, Tsjad, Somalia, Sudan, Kosovo, Egypt, Bosnia, Kongo og i Midtøsten, det vil si stater og områder der norske soldater og offiserer befinner seg.

Det viktigste etterretningsarbeidet skjer imidlertid fortsatt i nordområdene, der oppgaven er å finne ut hva russerne foretar seg.

- Regjeringens satsing på nordområdene, transnasjonale trusler som terror og spredning av masseødeleggelsesvåpen, samt Norges militære utenlandsengasjement, gjør at E-tjenestens virksomhet er jevnt økende, sier Grandhagen. (©NTB)