Gå til sidens hovedinnhold

– Norge er ikke avhengig av arbeids- innvandring

Flere økonomer mener at påstanden om at Norge er avhengig av innvandring, er fullstendig feil.

Etter at SSB offentliggjorde tall som viser at innvandringen koster Norge 70 milliarder kroner netto, gikk SVs Aksel Hagen, leder av Stortingets kommunalkomite, ut i Dagbladet og mente at SSBs tall er gale.

- Uten innvandring stopper Norge. Vi trenger befolkningsveksten for å møte behov for arbeidskraft både i privat og offentlig sektor, ikke minst etter hvert som eldrebølgen slår inn over landet, sa Hagen.

Flere økonomer rykker nå ut og vil avlive myten om at arbeidsinnvandring er lønnsomt. De mener arbeidsinnvandring er en kilde til ustabilitet.

Les også kommentaren til ansvarlig redaktør i Mediehuset
Nettavisen Gunnar Stavrum: Innvandrere koster 70 milliarder

- Det er produktiviteten til arbeidskraften som i det lange løp avgjør velstanden til et land, og det er ingen grunn til å tro at den generelle produktiviteten øker som en konsekvens, sier sjeføkonom Steinar Juel i Nordea til Finansavisen, ifølge NTB.

Seniorforsker ved Frischsenteret, Knut Røed, er enig og peker på at selv om arbeidsinnvandring øker produksjonsevnen, øker samtidig også etterspørselen.

– Over tid jevner dette seg ut, sier han.

Juel mener at veksten i BNP per innbygger blir lavere med økt arbeidsinnvandring fordi den typiske arbeidsinnvandrer går inn i jobber med lav produktivitet.

Både Juel og Rød peker på problemene i Spania og Irland og mener at høy innvandring var en av grunnene til at boligmarkedene i de to landene sprakk.

– Debatten i Norge i dag er nærmest identisk med debatten i Irland før boblen sprakk der. Også i Irland sa man at landet var avhengig av arbeidsinnvandring, mens sannheten var at den store arbeidsinnvandringen økte ustabiliteten, sier Røed.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at arbeidsinnvandring gir økt konkurranse og bidrar til lavere vekst i lønninger og priser. SSB slår fast at hvis høy innvandring svekker offentlige finanser, kan det isolert sett bety redusert levestandard for dem som allerede bor i Norge.

Reklame

Her får du tak i den nye Pondus-boka

Kommentarer til denne saken