Det er organisasjonen Transparency International som plasserer Norge på jumboplass blant våre naboland.

Den årlige undersøkelsen viser hvordan ulike land anser andre land når det gjelder korrupsjon. Corruption Perceptions Index (CPI) bygger totalt på 13 uavhengige undersøkelser.

Den totale poengsummen for hvert land er laget ut fra mellom 3 og 10 undersøkelser. Landene får poeng mellom 0 og 10 poeng. Landene med høyest poengsum er minst korrupt.

På listen over 180 land havner Norge på 11. plass. Altså et av de desidert minst korrupte land i verden med 8,6 poeng. Sammenlignet med de andre landene i Norden, ligger vi derimot dårlig an:

Danmark kommer på 2. plass med 9,3 poeng.

Sverige på 3. plass med 9,2 poeng.

Finland på 6. plass med 9,9 poeng.

Island på 8. plass med 8,7 poeng.

Helt nederst på lista ligger Somalia på 180. plass med 1,1 poeng. Rett over på lista ligger Afghanistan, Irak, Sudan og Myanmar. Dette er alle ustabile land som preges av krig og konflikt

- Når vesentlige institusjoner mangler eller er svake, kommer korrupsjon ut av kontroll. Tappingen av offentlige ressurser nærer usikkerhet og lovløshet, sier gruppen til CNN. På den andre siden av skalaen finner man land som har et velfungerende juridisk system, et sterkt politi og en uavhengig presse.