Gå til sidens hovedinnhold

Norge forsterker i Afghanistan

Den norske militære innsatsen i Afghanistan er på full fart oppover igjen. I juli kan det være rundt 320 norske soldater og offiserer i landet.

I dag utgjør styrken fra Telemark Bataljon og staben rundt den i alt 235 personer, alle tilknyttet ISAF-styrken i Kabul. Men i juni sendes nye 20-30 offiserer og soldater til det nordvestlige Afghanistan for å inngå i et britiskledet gjenoppbyggingsteam (PRT). Også en finsk styrke er med i teamet.

Lede bataljon
Dessuten skal 50-60 norske offiserer etter planen til Kabul i juni for å lede en ISAF-bataljon på opptil 800 mann. Norge er blitt bedt om å ta oppdraget, og bataljonsledelsen kommer i tillegg til de 235 i ISAF-styrken. Bidraget er ikke endelig vedtatt.

Totalt vil Norge med dette ha mellom 305 og 320 soldater og offiserer i Afghanistan.

I tillegg sender UD et brann- og havarikorps på åtte personer fra Forsvaret til flyplassen i Kabul. De skal være operative 1. juni.

Nytt oppdrag?
Og nå har NATO - som leder den internasjonale stabiliseringsstyrken ISAF - bedt Norge om å lede et eget gjenoppbyggingsteam (PRT). NATO skal opprette fem slike team i provinsene i løpet av året.

Det var generalsekretær Jaap de Hoop Scheffer som tok opp saken direkte med statsminister Kjell Magne Bondevik i Oslo mandag, og Bondevik sa at regjeringen vil gjennomgå spørsmålet.

Fra før er det altså klart at Norge skal delta i et gjenoppbyggingsteam i Maymane i det nordvestlige Afghanistan sammen med britiske, finske og norske soldater. Britene har ledelsen, mens oberstløytnant Egil Nordli blir nestkommanderende for teamet, som også får en sanitetsenhet med norsk lege og sjåfør.

Teamet i Maymane er underlagt et annet og større britiskledet PRT, som holder til i den viktige byen Mazar-i-Sharif lenger øst. Her skal Sverige ha med soldater, og Norge skal plassere en politioffiser her. Det er åtte-ti timers kjøring mellom de to byene, og det meste av reising mellom skjer med fly.

Setermoen overtar
Soldatene fra Telemark Bataljon reiser hjem fra Kabul og erstattes med omtrent like mange soldater fra artilleriskvadronen på Setermoen i løpet av juni.

Telemarkbataljonen skal inn i NATOs utrykningsstyrke, og det betyr trolig store muligheter for at en styrke raskt kan bli sendt til et annet konfliktområde i Afghanistan igjen.

I tillegg til de militære styrkene i Afghanistan, er det nå ti norske politifolk i Kabul for å utdanne afghanske politifolk.

(NTB)

Reklame

Slik forvandler du mobilen til et kraftig varmekamera