Totalt 109 land mottok bistandshjelp fra Norge i 2015.

For fjerde år på rad var Brasil det landet som mottok mest, med 1.268 millioner kroner. Deretter følger Afghanistan, Palestina, Malawi og Syria.

97 prosent av bistanden til Brasil gikk i fjor til regjeringens klima- og skoginitiativ.

Den samlede bistanden fra Norge i 2015 utgjorde 34,5 milliarder kroner og tilsvarer om lag 1,05 prosent av bruttonasjonalinntekten.

– Norge befester posisjonen som en av verdens ledende bistandsgivere, sier Norad-direktør Jon Lomøy.

Mer til syriske flyktninger

3,2 milliarder kroner gikk i fjor til nødhjelp, hvorav mesteparten gikk gjennom FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR), Verdens matvareprogram og ikke-statlige organisasjoner, blant annet Norges Røde Kors og Flyktninghjelpen.

Av nødhjelpen gikk 42 prosent av midlene til Midtøsten, hovedsakelig til Syria. Nødhjelp til Jordan og Libanon økte også som følge av flyktningstrømmen til Syria.

Som følge av flyktningstrømmene til Europa og Norge ble økte også bistanden til flyktninger i Norge.

Antall bistandskroner brukt på flyktninger her til lands økte fra 1,8 milliarder kroner i 2014 til 3,7 milliarder kroner i 2015.

Mindre til verdens fattigste

I 2015 ble det også en økning i bistand til grunnutdanning, mens det er en svak nedgang i bistanden til de fattigste landene i verden.

Det ble gitt rundt 5,9 milliarder kroner til de minst utviklede landene i verden, som er en nedgang på 188 millioner kroner fra 2014. Ifølge Norad er dette en fortsettelse på en trend det siste tiåret.

– Det er bekymringsfullt at bistanden til de fattigste land synker. Verden har forpliktet seg til å utrydde ekstrem fattigdom over de neste 15 årene. Mange av de absolutt fattigste lever i dag i mellominntektsland, men det er lavinntektslandene som er mest avhengige av bistand for å bekjempe fattigdom, sier Lomøy. (©NTB)