Norge har flere motorveistrekninger, både på E18 og E6, som er konstruert for trafikkavvikling på langt over 100 kilometer i timen. Likevel er det bare Norge - sammen med Kypros og Montenegro - som tillater hastigheter på de beste motorveiene over 100 kilometer i timeni Europa.

På det meste av motorveinettet her i landet er likevel fartsgrensen 80 eller 90.

Norge ikke best på dødsstatistikken
I resten av Europa er fartsgrensene på de beste veiene stort sett er på 120 eller 130 kilometer i timen, samt noen land på 110.

Hva er riktig fartsgrenser på de beste motorveiene? Stem i avstemingen til venstre!

En skulle derfor kanskje tro at Norge har langt lavere dødelighet på veiene enn våre europeiske naboer, men tall fra European Transport Safety Council (ETSC) viser at Norge ligger litt over midten på dødsstatistikken på europeiske motorveier.

Norge blir grundig slått av Tyskland, som i dag har fri fart på litt over halvparten av sitt motorveisystem.

Var åpen for å øke til 110 km/t
I april 2006 gikk den gang samferdselsminister Liv Signe Naversete ut i en pressemelding og sa at hun var positiv til en prøveordning med en fartsgrense på 110 km/t på de beste veiene etter at Vegvesenet hadde kommet med et slikt forslag.

I november kom derimot kontrameldingen.

- Det er ikke aktuelt med en generell heving av fartsgrensen til 110 km/t på veistrekninger som i dag har fartsgrense på 100 km/t. Den høyeste fartsgrensen i Norge skal dermed være 100 km/t, sa Navarsete.

- Behagelig med 115-120 km/t
I stedet ble det innført en ordning med variabel fart, der en kunne sette ned hastigheten på veiene i stedet.

Siden den gang har Sverige bestemt seg for å øke hastigheten på sine beste veier fra 110 til 120, og Danmark har for lengst satt opp hastigheten på de beste veiene til 130 km/t. Der har ikke antall ulykker gått opp - og snittfarten på veiene har heller ikke økt i særlig grad.

- Årsakene til at farten er den samme, vet vi ingenting sikkert om. Jeg tror at det handler om at en del bilister finner det behagelig å ligge i 115-120 km/t, har Lars Klit Reiff i Vejdirektoratet i Danmark tidligere sagt til Nettavisen.

Kjører allerede for fort
Tall Nettavisen har fått tilgang til fra Statens vegvesen viser at farten på E6, der det i dag er 100-grense, i stor grad ikke blir overholdt.

Vegvesenet har seks tellepunkter i Akershus, og tall herifra viser at mellom 39 og 56 prosent av bilistene kjørte fortere enn fartsgrensen på stedet. 14-24 prosent avhengig av tellepunkt kjører raskere enn 110 kilometer i timen.

Raskest går det på den gode strekningen på E6 ved Moss, mens det går saktest på tellepunktet ved E6 like nord for Skjetten utenfor Oslo. At det går saktere her er naturlig da dette er et område som er preget av kø deler av døgnet.

Departemenetet: - Usikkerhet
Til tross for at stort sett hele Europa har omfattende erfaring mer høyere fartsgrenser enn Norge, så mener Samferdselsdepartementet at høyere hastigheter her i landet fortsatt ikke er aktuelt.

- Det foreligger per i dag ingen planer om å utprøve høyere hastighetsgrenser i Norge, får Nettavisen opplyst fra Samferdselsdepartementet.

Begrunnelsen for dette er primært at det ved forrige korsvei, i 2007, ble vurdert usikkert hva som ville være konsekvensene.

- Det ble i vurderingen lagt avgjørende vekt på usikkerheten knyttet til de trafikksikkerhetsmessige og miljømessige konsekvenser, opplyser departementet, som ikke ønsker å svare på hvorfor en ikke ønsker en prøveordning for å skaffe seg kunnskapen en mangler.

Ønsker hastighet tilpasset forholdene
NAF mener at vi i større grad bør gå bort fra faste fartsgrenser på norske veier, men i stedet ha dynamiske fartsgrenser som endres etter kjøreforhold. Det betyr at farten er høy når det er gode forhold, og at den settes ned under vanskelige kjøreforhold.

- Når hele 62 % av bilførerne overskrider fartsgrensene i 70-soner, kan det imidlertid reises spørsmålstegn ved om fartsbegrensningene rundt om i landet er satt til et «riktig» nivå, skrev organisasjonen i en høringsuttalelse i sommer.

Organisasjonen sitter ikke på noen konkrete tall som sier noe om utslippsøkningen fra 100 til 110 km/t.

- Ved å øke hastigheten vil du garantert øke forbruket, men det er jo ikke den hele og fulle sannhet. I et regnestykke må du også ta med spart tid og andre relevante kriterier. En øker utslippet også ved for lav fart, påpeker kommunikasjonsrådgiver Jan Iver Engebretsen overfor Nettavisen.

Ifølge NAF er det også viktig å ta høyde for at nye biler i større grad enn tidligere er godt egnet for høyere hastigheter. Dette fordi det ikke er unormalt med både 6 og 7 gir.

- Gearingsforholdet er jo med på å bestemme turtallet på motoren. Jo høyere gearingsforhold du har, jo bedre har motoren det i høyere hastigheter.

- Bare ett argument: Politikk
Nestleder i transportkomiteen på Stortinget, Bård Hoksrud, mener argumentene bak den lave norske fartsgrensen er få.

- Det finnes egentlig bare et argument og det handler om politikk. For vegvesenet har foreslått å innføre 110 km/t fartsgrense, men statsråd Navarsete stoppet dette selv. Danmark som har økt farten til fra 100 til 130 km/t så viser det seg at ikke ulykkene går opp i det hele tatt, sier Hoksrud til Nettavisen.

- Det er veldig lite dokumentasjon for det norske synet, sier han.

Hva mener du? Er hastigheten på norske veier satt riktig? Ta debatten under!