Gå til sidens hovedinnhold

- Norge har tredoblet våpeneksporten

Norge har på fem år steget ni plasser på rangeringen over land som eksporterer konvensjonelle våpen.

Norsk eksport av konvensjonelle våpen i perioden 2008 til 2012 var 211 prosent høyere enn i den forrige femårsperioden (2003- 2007), noe som tilsvarer en tredobling. Det kommer fram i en ny rapport utviklet av den anerkjente tenketanken Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), som gir ut årlige trendrapporter på internasjonal handel med konvensjonelle våpen.

Rapporten, som ble frigjort denne uken, rangerer Norge som den 15. største eksportøren av konvensjonelle våpen i denne femårsperioden. I forrige femårsperiode ble Norge rangert som den 24. største eksportøren.

- Norge er fortsatt et veldig lite eksportland innen våpenhandel, men er store på visse felt som skipsbygging. Land som dette har et potensial til å gå opp og ned på rangeringen. Men jeg tror ikke man skal se på dette som en trend hvor Norge beveger seg oppover på rangeringen. Jeg tror det er begrensninger som trolig vil holde dem utenfor ti-på-topp-listen, sier seniorforsker ved SIPRI, Mark Bromley, til Nettavisen.

Forsker på trender
Trendstatistikken til SIPRI viser at den norske eksporten av konvensjonelle våpen var størst i 2012 i løpet av de siste fem årene. Rapporten opererer ikke med konkrete beløp, men bruker indikatorer for å gi et innblikk i trendene.

For 2012 bruker de indikatortallet 169 for norsk eksport av konvensjonelle våpen. I de foregående årene lå eksporten på henholdsvis 115 i 2008, 147 i 2009, 159 i 2010 og 156 i 2011.

- Vi overvåker trender i den internasjonale våpenhandelen, og om vi bare skulle belage oss på økonomiske priser, så ville vi ikke ha fanget opp ting som gaver som våpenteknologi, som er like viktig som salg av våpensystemer. Og i mange av handlene er det ikke mulig å vite hvor mye som er betalt for våpensystemer, og prisene kan variere mye fra handel til handel. Derfor bruker vi et system hvor vi prøver å fange opp verdien det har for et forsvar, sier Bromley.

Én prosent av eksporten
Andre funn i rapporten viser at Norge sto for én prosent av den totale eksporten av konvensjonelle våpen på verdensbasis i femårsperioden. Mens i forrige femårsperiode sto Norge for 0,5 prosent av den totale eksporten.

USA er den største importøren av konvensjonelle våpen fra Norge og mottar hele 70 prosent av den totale eksporten i tidsperioden 2008 til 2012. I samme periode har det blant annet vært store leveranser av kanontårn og våpensystemer til amerikanske pansrede kjøretøy.

Island er den nest største importøren av norske konvensjonelle våpen og står for syv prosent av handelen. Eksporten besto av patruljebåter av type UT-512 som ble kjøpt av den islandske kystvakten. Skipene er produsert i Chile, men designet og bestilt av et norsk selskap.

Polen er den tredje største mottakeren av norsk eksport innen konvensjonelle våpen. Eksporten utgjør fem prosent og leveransen består blant annet av missiler.

Eksport for 2,5 milliarder kroner
Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at den totale norske eksporten av militærutstyr i 2012 utgjør 2,5 milliarder kroner. Tallene er basert på tolldeklarasjoner, og utelukker dermed utstyr som leveres mellom norsk og utenlandsk forsvar. Utstyr som brukes av norske forsvarsstyrker i utlandet, er heller ikke med i statistikken.

Diplomater fra hele verden samles de to neste ukene i FN-bygningen i New York for å framforhandle en ny internasjonal våpenhandelsavtale (Arms Trade Treaty), som kan redusere menneskelig lidelse knyttet til illegal våpenhandel.

Hensikten med forhandlingene er å få på plass en internasjonal avtale som hindrer konvensjonelle våpen fra å havne i gale hender og at de brukes til å begå krigsforbrytelser.

- Vil en ny internasjonal våpenhandelsavtale påvirke den våpenhandelen SIPRI overvåker, Bromley?

- Det er vanskelig å si. Det spørs hva slags avtale man kommer med. Jeg tror vel ikke at den avtalen vil ha noen påvirkning for den handelen vi fanger opp, men vil heller påvirke det mindre ulovlige markedet, sier Bromley.

Konvensjonelle våpen inkluderer blant annet pansrede kampkjøretøy (som for eksempel stridsvogner og kjøretøy som frakter personell), kamphelikoptre, kampfly, krigsskip, håndvåpen, landminer, klaseammunisjon, ammunisjon og artilleri.
Kilde: FN-sambandet

Reklame

Her får du munnbind levert helt hjem

Kommentarer til denne saken