Sverige var sjanseløs, skriver Aftonbladet fredag og viser til dragkampen om å få levere 48 kampfly til Norge. Avisa viser til nylig lekkede dokumenter på Wikileaks og skriver at det aldri var på tale å kjøpe svenskenes Jas Gripen-fly. Den norske regjeringens «interesse» skal bare ha vært et spill for galleriet før avgjørelsen ble offentliggjort i november 2008.

Avisa viser til dokumenter der det går fram at daværende statssekretær i Forsvarsdepartementet, Espen Barth Eide, på et tidlig tidspunkt ga amerikanerne et klart signal om at de kom til å vinne.

Pekt ut som nøkkelperson
Espen Barth Eide var en sentral mann i forhandlingene om kampflyprosjektet, og ifølge Aftonbladet hadde den amerikanske ambassaden allerede på forhånd pekt ham ut som en nøkkelperson. De konstaterte at han var proamerikansk og at han tidligere hadde vært til nytte for USA. Han skal nemlig ha gitt råd om hvordan USA skulle håndtere den norske regjeringen.

- Har vært hjelpsom
«I flere viktige spørsmål har Barth Eide vært hjelpsom, slik som når det gjelder missilforsvaret (der han bidro til å forhindre et norskt veto mot Nato-planen)», heter det i en av de lekkede rapportene, ifølge Aftonbladet.

Rapportene fra den amerikanske ambassaden i Stockholm og Oslo gir et unikt innblikk i spillet som kostet svenske skattebetalere og Jas-prosjektet milliardbeløp. Over 50 milliarder kroner lå i potten, skriver Aftonbladet.

Bak kulissene om kampflyene

22. september 2008: Den amerikanske ambassade i Oslo varsler Washington om at man trenger hjelp til å øve politisk press i kampen mellom Jas-Gripen og F-35.

23. oktober: Den amerikanske generalen Roger Brady har et fortrolig møte med statssekretær Barth Eide. Ifølge diplomatrapporten gir Eide «privat alle signaler om at F-35 kommer til å velges»

24. oktober: USAs ambassadør Benson Whitney møter utenriksminister Jonas Gahr Støre som ifølge ambassadøren sier at «Om vi sitter stille i båten kommer dette til å gå bra».

30. oktober: USAs ambassade i Oslo meddeler Washington at norske medier har begynt å snu til fordel for amerikanske F-35.

20. november: Sveriges forsvarsminister Sten Tolgfors sier at han håper Norge velger svenske kampfly.

20. november: Den norske regjeringen offentliggjør at de velger det amerikanske F-35.

(Kilde: Aftonbladet)

Avviser å ha gitt forhåndssignal
Espen Barth Eide, nå statssekretær i Utenriksdepartementet, sier selv til avisa at han ikke kan ta ansvar for hvordan USA har oppfattet forhandlingene om kampflyprosjektet og at han ikke har gitt amerikanerne noe forhåndsløfte.

- Nei, det har jeg ikke gjort. Og jeg har garantert, hundre prosent, ikke gitt noe forhåndsbeskjed til noen part om hvordan utfallet skulle bli, sier han til Aftonbladet.

Avviser spill for galleriet
Forsvarsminister Grete Faremo (Ap) avviser at hennes forgjengere i departementet drev et spill for galleriet:

- Regjeringen fattet ikke noen beslutning før umiddelbart før kunngjøringen. Det ble ikke gitt noe forhåndstilsagn til noen av kandidatene i forkant av beslutningen, sier hun ifølge en pressemelding fredag.

To år siden svenskene ble avvist
I november 2008 kom beskjeden om at Norge vraket svenske Jas Gripen og gikk for det amerikanske alternativet F35.

«Kampflyprosjektet har med bakgrunn i omfattende analyser kommet frem til at Joint Strike Fighter anbefales som kandidat til Norges fremtidige kampfly. Joint Strike Fighter tilfredsstiller de operative kravene, har konkurransedyktig anskaffelses- og levetidskostnader, samt anses å ha potensial til å nå det kvantitative målet om hundre prosent industrielt gjenkjøp», het det i rapporten Fremtidig Kampflykapasitet.

Skuffelsen var stor i Sverige. På kommentarplass i Aftonbladet raste Johanne Hildebrandt mot den norske regjeringen:

«Er den norske regjeringen så ivrige over å få leke med USA at de fullstendig ignorerer forretningsetikk?», skrev hun.

Direktør for SAAB, Åke Svensson, sa at han var skuffet og overrasket fordi «Gripen oppfyller alle de operative kvalifiseringskravene til en fastsatt og kjent pris».

- 40 nye år med godt samarbeid
På amerikansk side var gleden tilsvarende stor. USAs daværende ambassadør sa at dette ville styrke forholdet mellom Norge og USA de neste fire tiårene.

- Jeg er svært fornøyd med anbefalingen som regjeringen har kommet med til Stortinget. Men jeg respekterer at prosessen ikke er ferdig før beslutningen er vedtatt i Stortinget, sa ambassadør Benson K. Whitney til Nettavisen.

- De siste 40 årene har Norge og USA hatt et godt samarbeid med F16-prosjektet, og jeg ser på dette som begynnelsen av 40 nye år med et godt samarbeid, sa Whitney.