Gå til sidens hovedinnhold

Norge skal bli best på klimapolitikk

Et regjeringsutvalg får den vanskelig oppgaven å finne ut hvordan Norge kan bli et foregangsland på klimapolitikk.

Utvalget skal finne ut hvordan vi kan redusere de nasjonale utslippene av klimagasser med inntil 80 prosent innen 2050.

- At Kyoto-protokollen nå trer i kraft er en milepæl i det internasjonale klimaarbeidet. 35 industriland er nå rettslig bundet til å redusere sine samlede klimagassutslipp i femårsperioden 2008-2012, sier miljøvernminister Knut Arild Hareide.

Utvalg settes ned
Nå skal et utvalg se på hvordan Norge som samfunn kan redusere klimagass-utslippene med mellom 50 og 80 prosent i løpet av de neste 50 årene.

- Vi ønsker å sette fokus på hvilke samfunnsendringer som må til for at Norge skal kunne utvikles til et lavutslippssamfunn i løpet av en 50-års periode. Utvalget vil ha et hovedfokus på mulighetene som ligger i å utvikle og ta i bruk ny teknologi for å redusere klimagassutslippene. Men også andre scenarier basert på mulige endringer i produksjons- og forbruksmønstre vil bli vurdert, forklarer Hareide.

Ferdig om 18 måneder
- Utvalgets arbeid skal skje i tett dialog med det sivile samfunn, og relevante fagmiljøer skal inkluderes aktivt i prosessen. Sluttproduktet fra utvalgets arbeid presenteres i en egen rapport i løpet av 18 måneder.

Reklame

Nå kan du trene med Norges beste trenere hjemme i stua

Kommentarer til denne saken