Gå til sidens hovedinnhold

- Norge svikter de mest utsatte barna

- Vi har en lang vei å gå før vi kan si at alle barn i Norge får sine rettigheter oppfylt, sier Redd Barna.

OSLO (Nettavisen og NTB): En ny rapport fra Redd Barna viser at barns rettigheter brytes i Norge. Det er særlig barn som lever i fattigdom, barn med funksjonshemninger og barn som kommer til Norge som asylsøkere som behandles kritikkverdig, ifølge organisasjonen. De mener det også blir gjort for lite for å forebygge vold og overgrep mot barn.

- Norge har de beste forutsetninger for å etterleve forpliktelsene vi har i barnekonvensjonen, men i 20 år har Norge hatt kritikkverdige forhold vi ikke har gjort noe med. Vi har en lang vei å gå før vi kan si at alle barn i Norge får sine rettigheter oppfylt, spesielt når det gjelder de mest utsatte gruppene av barn, sier Janne Raanes, leder for Norgesprogrammet i Redd Barna, ifølge en pressemelding.

I år er det 25 år siden FNs barnekonvensjon ble vedtatt. I den forbindelse har Redd Barna gjennomgått alle merknader som FNs barnekomité gjennom årene har kommet med om Norges oppfølging av rettighetene i konvensjonen.

Asylbarna

Konklusjonen er altså at Norge i stor grad har det juridiske på stell. Men det er ikke nok, mener organisasjonen.

Asylbarna er et av problemområdene det pekes på:

- Der har vi fått gjentatt kritikk som ikke er blitt fulgt opp, blant annet om bo- og omsorgssituasjonen til enslige mindreårige asylsøkere, sier Thale Skybak, nestleder i Redd Barnas Norgesprogram, til NTB.

Enslige mindreårige asylsøkere kan bli boende flere år på asylmottak mens de venter på endelig vedtak. Men til tross for at de er i Norge alene, får de ikke oppfølging av barnevernet, som norske barn ville fått. Utlendingsmyndighetene har omsorgsansvaret alene, påpeker Redd Barna.

- Redd Barna mener dette er et problem som den norske regjeringen må ta på alvor. Asylbarna må ses som barn og ikke bare som asylsøkere, sier Skybak til NTB.

Horne vil ha fortgang

Barneminister Solveig Horne (Frp) sier til NRK at mindreårige asylsøkere raskt skal ut i kommunene for å bosette seg, i stedet for å bli boende på mottakene.

- De aller fleste får et godt tilbud når de bli bosatt. Det som bekymrer er at mange blir sittende på mottakene. Derfor må vi få fortgang i å bosette dem, sier hun til NRK

Varierende tilbud

FN er også bekymret for at tjenestetilbudet som barn får, varierer fra kommune til kommune, understreker Redd Barna i sin rapport.

FNs barnekomité har ifølge Redd Barna anbefalt økt bruk av forpliktende nasjonale standarder som kommunene må følge, og større grad av øremerking av budsjettmidler.

Når regjeringen nå har varslet en kommunereform, er det ifølge Redd Barna usikkert hvordan det vil slå ut.

- Men det er viktig at hensynet til barna blir ivaretatt i denne prosessen. Regjeringen må tenke på barns beste, sier Skybak.

Horne sier regjeringen tar flere grep for å styrke barns rettigheter.

- Vi styrker familievernet med 15 millioner kroner neste år. Det er en historisk satsing. Vi styrker helsevesenet med 300 millioner kroner på to år, og ikke minst styrker vi kommuneansattes kompetanse til å snakke med barn.

Økende fattigdom

Redd Barna viser også til at antall barn som lever i fattigdom, har vært økende i Norge de siste årene. Situasjonen for disse er et spørsmål som FNs barnekomité flere ganger har tatt opp med Norge.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) har andelen barn som lever i lavinntektsfamilier, økt fra 5 til 8 prosent i perioden fra 2002 til 2012. Lav inntekt er da definert som en inntekt under 60 prosent av medianen.

Fattigdom blant barn er likevel mindre utbredt i Norge enn i mange andre land.

Kommentarer til denne saken