Natt til onsdag norsk tid er det klart for årets begivenhet i amerikansk politikk.

Da er det nemlig duket for det 57. presidentvalget, hvor det blir klart hvem det er som skal bli USAs president og USAs visepresident for perioden 2013-2017.

Både demokratenes sittende president Barack Obama og republikanernes kandidat Mitt Romney har i lang tid kjempet med nebb og klør om å bli landets øverste sjef de neste fire årene. Selv om utfallet er høyst usikkert er det en av de som bør være Norges favoritt, skal vi tro analysesjefen i rådgivningselskapet Norcap.

- Barack Obama medføre en høyere oljepris enn hva som vil skje om Mitt Romney vinner valget, sier Lars H. Mikelsen til Nettavisen NA24.

- To ting
Årsaken til dette skyldes to ting, der den ene er at Obama kjemper mer for miljøet.

- Grunnen til det er kort og godt at Obamas miljøagenda er litt mindre for utvikling av nye oljeområder. Han vil heller satse mer på vind-, vann- og solkraft som ikke er særlig effektivt enda. Republikanerne legger også mer vekt på en sikkerhetsagenda om å gjøre USA mindre oljeavhengig. Et godt eksempel på dette er at han satte ned foten for den gedigne rørledningen Keystone XL fra Canada til Mexicogulfen. Mens Romney på sin side vil satse mer på gasskraft, sier Mikelsen.

Den andre tingen er at USAs sentralbank har gjennomført flere runder med pengetrykking, for å bedre situasjonen etter finanskrisen. Dess mer penger man trykker, dess mindre blir de man allerede har verdt.

- Det andre elementet som vil gi høere olje- og råvarepriser er at Obama nok er mer for enn pengetrykkingspolitikk enn hva Romney er. Romney har gjort det rimelig klart at han ikke vil gi Bernanke et nytt mandat, mens det vil Obama. Og det er vanskelig å tenke seg en sentralbanksjef som ønsker enn løsere pengepolitikk enn Bernanke. Mer pengetrykking vil både gi høyere råvarepriser og svekke dollaren, altså dobbelt opp for råvarepriser målt i dollar, sier Mikelsen.

Han forklarer dette med at Obama er mer tilbøyelig til å akseptere uortodokse metoder for å bedre landets finansielle situasjon.

- Obama er en større tilhenger av den Keynesianise skolen, som igjen er en stor tilhenger av en ekspansiv pengepolitikk.

Enorme beløp
Og en høyere oljepris er gode nyheter for Norge, da det nok er det viktigste tallet i hele statsbudsjettet.

I år har regjeringen lagt til grunn en pris per fat på 650 kroner, mens de i for neste år tror den vil snitte 625 kroner.

Med tanke på at Norge eksporterer vel 2,3 millioner fat per dag vil det si at dersom Mikelsen får rett, så vil Norge årlig tjene inn utrolige 4,77 milliarder kroner for hver dollar ekstra som Obama får prisen til å stige.

I budsjettet legger finansminister Sigbjørn Johnsen opp til å bruke oljepenger tilsvarende 3,3 prosent av verdien av Statens pensjonsfond utland, det såkalte Oljefondet. Det tilsvarer 125 milliarder kroner.

- Dødt løp
Meningsmålinger har i lang tid meldt om tilnærmet dødt løp mellom kandidatene Barack Obama for demokratene og republikanernes Mitt Romney.

Ifølge Gallup er sågar velgerne delt akkurat på midten når det kommer til spørsmålet om de har samme ideologi som kandidatene.

En sammenstilling av 565 meningsmålinger viser at Mitt Romney leder med 47,4 prosent mot Obamas 47,2 prosent.

Her ser du utviklingen i meningsmålingene de siste månedene:

HTML EMBED

Av de som vedder på presidentvalget er situasjonen annerledes. På Intrade, hvor man kan satse penger på hvem som vinner, er det nå 69,8 prosents sannsynlighet for at Barack Obama får en ny periode. Mitt Romneys sjanser settes til 30,4 prosent.

- Lite spillerom
Når det gjelder kandidatenes påvirkning på verdens største økonomi mener Mikelsen at de stiller nokså likt.

- Et interessant moment er budsjettstupet, som er like stort problem for begge. Begge vil få begrensinger knyttet til hvor stort handlingsrom de har. Men i 2013 vil nok Obama gi høyere økonomisk vekst, ettersom Romney mest sannsynlig vil stramme mer inn på statsbudsjettet enn Obama.

Budsjettstupet er økenavnet som et gap i statsfinansene har fått. Dette er i bunn og grunn skatteletter først innført under George Bush og som utgår til neste år. Blir ikke politikerne enige vil det automatisk komme kutt i budsjettet som det er anslått at vil bety svekket BNP-vekst på 1.5-2 prosentpoeng, noen anslag er til og med så høye som 3,5 prosentpoeng.

Et så stort fall i USAs økonomi vil være en hemsko for hele verdensøkonomien. Mikelsen tror at dersom Obama vinner vil det være det beste valget på kort sikt, men at skadene med han på toppen vil bli større over tid.

- Min personlige oppfatning er at selv om Obama vil være bedre for økonomien i 2013 isolert sett, mens en republikansk politikk bedre på lang sikt fordi markedet og privat sektor er et bedre verktøy til å koordinere ressursene i økonomien enn staten. En stor offentlig sektor lar seg sjelden en kombinere med høy økonomisk vekst over tid, sier analysesjefen.

- Markedet sier stopp
Uansett kan ikke USA fortsette å bruke penger som landet ikke har.

- Det interessante er at uavhengig av hvem det er som tar over roret så må budsjettunderskuddet ned.

For skjer ikke det kan landet til slutt ende opp i en situasjon man har sett i Sør-Europa, der landene rett og slett ikke lenger får låne penger til fornuftige priser.

- Markedene aksepterer alt inntil et visst punkt, og så skrur det av bryterne helt. Det kan godt skje i løpet av neste presidentperiode om det ikke gjøres noen grep i løpet av de to neste årene, sier Mikelsen.

Når det gjelder presidentvalget tror Mikelsen at det ikke bare er Norge, men hele Europa som bør heie på den sittende presidenten.

- Jeg tror kanskje at Obama vil være litt mer støttende, men EU-problematikken er i stor grad styrt internt i EU, og kostnadsforskjeller internt i eurosonen. Romney vil kutte mer om han vinner valget, og det vil gi en mindre handlingsrom for eurokratene gjennom mindre global etterspørsel.

I hvert fall så lenge politikerne kan fortsette med å skyve problemene foran seg.

PS! Få med deg denne videoen fra CNN: «21 moments that defined the campaign and America»:

HTML EMBED