Diskuter nederst i saken

170 kors var å se i Oslos gater mandag. Hvert kors symboliserte antall døde hittil i år.

- Politikerne må nå ta ansvar! Per-Kaare Holdal i Nei til Frontkollisjoner åpnet korstoget med klar tale til myndighetene.

- Vi vet det drepes rundt 250 i trafikken hvert år, og nå krever vi at politikerne setter i gang strakstiltak, sa Holdal til de oppmøtte.

Ferden gikk fra Rådhusplassen til Stortinget. Der ble aksjonsgruppen tatt imot av stortingsrepresentant Bård Hoksrud i Frp.

Styreleder i Nei til Frontkollisjoner, biskop Tor B. Jørgensen, oppfordret Hoksrud til å bedre trafikksikkerheten på veiene.

- Jeg har personlig vært vitne til mange krisesituasjoner hos ulykkesrammede familier, og jeg ønsker nå å stå frem og fortelle at dette angår alle. Dere politikere må ta ansvar, og for dette har vi laget en appell, sa Jørgensen til Hoksrud.

Appellen ble lest av Trygve Præstsund: - Opptil 50 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes frontkollisjoner. Vi kan ikke bare skylde på førerne. Vi vet at veiene våre dreper, og trafikkskadde er en av våre største helseproblemer i dag, påpekte Præstsund.

På vegne av trafikkskadde og pårørende oppfordret de stortingets folkevalgte medlemmer til å handle raskt, da med vekt på stratkstiltak som flere midtrekkverk.

- Dette skal vi overbringe til komiteen. Vi vet at regjeringen har begynt å satse på trafikksikkerhet, men vi trenger langt flere tiltak, svarte Hoksrud.

Mer motorvei i Albania
- I Albania har de bygget 790 kilometer med motorvei. I Norge har vi bygget rundt 220 kilometer, fortalte Hoksrud til Nettavisen.

- Albania er jo et type land vi ikke liker å måtte sammenligne oss med. Tenk, i østblokklandene har de forstått at det lønner seg å satse på infrastruktur, i motsetning til myndighetene her i Norge, sa Hoksrud.

- Vi kan ikke akseptere at det skal dø rundt 250 hvert år i trafikken. Politikerne må ransake seg selv, understreket Hoksrud overfor Nettavisen.

Det er blitt beregnet at det vil koste staten rundt 5 milliarder kroner å bygge midtrekkverk på de mest utsatte veistrekningene.

- Trafikkskadete koster samfunnet rundt 28 milliarder i året. Hvorfor kan vi ikke da bruke 5-10 milliarder kroner til sikring av veiene i form av midtrekkverk? spurte Hoksrud.

Han mener at dette vil staten tjene inn igjen på sikt, samtidig som at man vil spare liv og menneskelige lidelser.

- Dette bør jo finansdepartementet forstå, men det virker som at de kun er opptatt av penger der. Vi tenker jo også på menneskene, sa Hoksrud.

Han understreker at FrP er positiv til å fordele veiutbygging mellom statlige og private investorer.

- Det ville ha fått fart på sakene. Norge mangler jo ikke penger. Vi trenger for eksempel ikke bompenger for å gjøre veiene våre sikrere, sa Hoksrud.

De svenske myndighetene har satset på infrastruktur som overgår de norske. Der har myndighetene tatt opp lån for å heve veistandarden.

- Det er da rart at Sverige med 1000 milliarder i gjeld kan bygge infrastruktur, mens Norge ikke kan – vi som har 2000 milliarder på bok, poengterte Hoksrud.

Den 22. september ønsker FrP å utfordre Stortinget. Da legger de frem et forslag om en pakke på 400 milliarder som skal gå til sikkerhetstiltak av vei.

Møte med statsministeren
- Aksjonen gikk veldig bra, sa Per-Kaare Holdal etter at de hadde avsluttet toget ved Regjeringsbygget.

Der hadde statssekretær ved Statsministerens kontor, Svein Fjellheim, gått ut til protestgruppen.

Han hadde beskjeden om at statsminister Stoltenberg hilste, og at han ønsket å møte Nei til Frontkollisjoner i nærmeste fremtid.

Det siste fra Nettavisen Motor:

- Korstog mot dårlige veier

- Slik velger du riktig scooter

- Her lar han barnet holde sofaen

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor