TV 2 Nettavisen har gått gjennom datagrunnlaget som Utdanningsdirektoratet har lagt ut på skoleporten.no. Med bakgrunn i disse tallene har vi laget en liste over de 20 ungdomsskolene i Norge som kommet dårligst ut på de nasjonale prøvene. Fokus har vært på lesefag og matematikk-kunnskaper. Dette dreier seg om resultatene for 10. klasse i nasjonale prøver gjennomført våren 2004.

I vår oversikt har TV 2 Nettavisen beregnet et snitt av poengsummen på lesing og matematikk, og listen er rangert etter dette snittet. For lesing og matematikk er gjennomsnittsresultatet i landet satt til 50. De som scorer høyere enn 50 er altså over landsgjennomsnittet.

Vi gjør oppmerksom på at vi kun har sett på offentlige skoler som har gjennomført begge nasjonale prøvene. I tillegg kan det forekomme enkelte feil i listene, siden tallmaterialet har vært så vanskelig tilgjengelig.

Noen skoler utelatt
I vår oversikt har TV 2 Nettavisen beregnet et snitt av scoren på lesing og matematikk, og listen er rangert etter dette snittet. Det nasjonale snittet i hvert fag er satt til et parameter på 50. Vi gjør oppmerksom på at vi kun har sett på skoler som har gjennomført begge nasjonale prøvene. Utdanningsdirektoratet opplyser at skoler som har en gjennomføringsgrad i fagene som ligger under 90 prosent, ikke er offentiggjort.

- Mange savner nok skoleresultater på skoleporten.no. En av grunnene er at enkelte skoler har mindre enn 10 elever i klassene, dermed er ikke de tatt med. I tillegg tar vi ikke med skoler der gjennomføringsgraden er under 90 prosent. Er det for eksempel 85 prosent av elevene som har tatt prøvene, vil ikke resultatene vises. Enkelte mener nok at denne tallgrensen er satt høy, men det er 90 prosent vi ble enige om på forhånd. Jeg gjør oppmerksom på at skolene kjenner resultatene, selv om de ikke vises på skoleporten.no. Dermed kan foreldre som ønsker å vite resultatene ta kontakt med de enkelte skoler, forteller seniorrådgiver På Weibye i Utdanningsdirektoratet.

404 ungdomsskoler i Norge deltok på 10. klasse-nivå i de nasjonale prøvene i både lesing og norsk.

Lavt utdanningsnivå
- Dette er en veldig liten skole, med små elevkull, som fører til at enkeltelever kan gi store utslag. Så vidt jeg vet er det landets minste ungdomsskole, som også ligger i et område med generelt lavt utdanningsnivå, forteller virksomhetsleder for skolene i Gjøvik, Svein Erik Nilsen til TV2 Nettavisen.

Han påpeker at resultatene ikke har vært så dårlige før, men at de allikevel har måttet sette inn tiltak for å forbedre kunnskapene i norsk og matte.

- Vi har hatt fokus på faglige miljøer i flere år, spesielt i forhold til barneskolene, men veiledere er også satt inn i ungdomsskolen for å bedre kunnskapsnivået. Det er også mye skolen kan gjøre for å forbedre resultatet, sier Nilsen.

Ungdomsskolen har også blitt vurdert nedlagt på grunn av størrelsen.

Her er de 20 dårligste ungdomsskolene i Norge:

Skole

Kommune

Lesing og matematikk

Lesing

Matte

Snertingdal ungdomsskole

Gjøvik

29

33

25

Ulveset skule

Fjell

29,5

24

35

Stalsberg skole

Skedsmo

30,5

22

39

Tveit skule/Nissedal u-skole

Nissedal

31

35

27

Søvik barne- og ungdomsskole

Alstahaug

31

26

36

Valle skule

Valle

31,5

29

34

Åsheim ungdomsskole

Trondheim

32

29

35

Bangsund skole

Namsos

32

32

32

Ny Krohnborg skole

Bergen

32,5

31

34

Asak skole

Skedsmo

32,5

29

36

Stridsklev ungdomsskole

Porsgrunn

33

34

32

Marker ungdomsskole

Marker

33

30

36

Hallingby skole

Ringerike

33,5

42

25

Granmoen skole

Vefsn

34

35

33

Havøysund skole

Måsøy

34,5

34

35

Bogafjell skole

Sandnes

34,5

36

33

Øksnes ungdomsskole

Øksnes

35

36

34

Sørvik barne- og ungdomsskole

Harstad

35,5

39

32

Kvinesdal ungdomsskole

Kvinesdal

35,5

29

42

Elvetun skole

Dyrøy

35,5

35

36