Som kjent holdt Norges Bank styringsrenten uendret på rentemøtet onsdag 22. juni. Sentralbanken endret imidlertid sitt syn på hvordan renteutviklingen kommer til å se ut fremover. Den såkalte rentebanen angir sannsynligheten for rentebevegelser frem i tid.

Nå innrømmer Norges Bank at rentebanen som ble lagt ut var gal.

100 prosent sikkert
Det var sjeføkonom Steinar Juel i Nordea Markets som oppdaget feilen.

- Forskjellen fra tallene som ble publisert onsdag bestod i en justering på fire hundredeler i tredje kvartal, hvilket plutselig ga sannsynlighet for renteøkning i august på 100 prosent, sier Juel til dn.no.

De opprinnelige tallene som Norges Bank la ut anga en sannsynlighet for renteøkning i august på 60-70 prosent.

Klønete
Han mener det hele vitner om en klønete håndtert av Norges Bank og at sentralbanken burde kommunisert endringen da de oppdaget feilen

Også Dnb Nor Markets reagerer på sentralbankens tabbe.

- Norges Bank har endret tallgrunnlaget for rentebanen ved å endre tallene i regnearkene som er lagt ut på hjemmesidene. Endringene er imidlertid ikke annonsert og det fremgår ikke noe sted at rentene er endret. Vi tolker endringen som en opprettelse av et arbeidsuhell, der den første rentebanen var et av alternativene som ble vurdert, men ikke vedtatt. Vi har forståelse for at slike uhell kan skje, men liten forståelse for at endringen ikke ble meddelt markedet, sier analytiker i Dnb Nor Markets Kyrre Aamdal.

Han understreker at endringene i rentebanen er små.

- Men de gjør det mer sannsynlig med renteøkning i august, noe markedet allered har priset inn, sier Aamdal.

Innrømmer glippen
Norges Bank forklarer hendelsen slik:

- Et av Norges Banks budskaper sist onsdag var å signalisere en overveiende sannsynlighet for at renten vil heves på vårt rentemøte i august. Dette budskapet var mottatt og oppfattet av markedsaktørene, slik vi observerte priser og kommentarer onsdag. Da vi oppdaget at det var en liten feil i regnearket, vurderte vi det slik at denne feilen ikke hadde betydning for budskapet. Feilen ble derfor rettet onsdag klokken 16 uten større annonsering fra vår side, skriver kommunikasjonsrådgiver Øystein Sjølie i en epost til NA24.

Tror ikke på rentebanen
Eksperter fra både Dnb Nor og Nordea mener at Norges Bank uansett begår en liten tabbe ved beregning av rentebanen.

- Norges Bank ser ut til å undervurdere betydningen av rentenivået utenlands, sa sjefanalytiker i Nordea Markets Erik Bruce til NA24 i forrige uke.

Han viser til at sentralbanken tror på en høyere pengemarkedsrente enn markedet.

- Norges Banks prognoser i rentebanen tilsier en pengemarkedsrente ved slutten av 2012 på godt over fire prosent. Fra norske fastrenter eller forward renter kan en lese at markedet priser korte renter til 3,5 prosent. Hovedgrunnen til det er at markedet priser inn lave internasjonale renter. Markedet tror rett og slett ikke at norske renter kan avvike så mye fra internasjonale renter som Norges Bank tror, sier Bruce.

Han får støtte av renteekspertene Maren Romstad i Dnb Nor Markets, Kjersti Haugland i Nordea Markets og Harald Magnus Andreassen i First Securities. De tre tror lave internasjonale renter etterhvert vil tvinge Norges Bank til å nedjustere rentebanen i forhold til dagens nivåer.