Gå til sidens hovedinnhold

Norges farligste mann

Åtte er drept så langt i år. Nå skal han stoppes. Les hvordan.

I går ble to fotgjengere påkjørt i fotgjengerfelt i Bergen. På Vestlandet i sin helhet ble fem fotgjengere drept i fjor. Fire av dem krysset veien i et fotgjengerfelt. De to fra i går er derfor heldige som lever. I løpet av 2006 ble 23 fotgjengere drept i Norge idet de krysset veien. Åtte av disse mistet livet i et fotgjengerfelt. Mannen på skiltet er Norges farligste mann.

Risikoen øker

- Vi ser det pradoksale faktum at ulykkesrisikoen går opp der det kommer et fotgjengerfelt, sier Geir Ove Nordgård som er med i den arbeidsgruppen i Vegdirektoratet som nå er i sluttfasen av sitt arbeid som går ut på å gjøre det tryggere å ferdes i fotgjengerfelt.

- Det er mange grunner til at ulykkesrisikoen går opp. For det første fordi det er der folk går. Men det er også tydelig at fotgjengerne føler seg trygge og ikke er så oppmerksomme som vi skulle ønske, selv om vi ikke må komme dit hen at det er fotgjengernes feil. Bilistene skal stoppe. Mer er det ikke å si om det.

Må senke farten

Døde i Region Vest

2006

Fotgjengere: 5

I fotgjegerfelt: 4

I Norge

Fotgjengere 23

I fotgjengerfelt 8

- Hvorfor stopper de ikke. Bilistene kjører vel ikke på folk med vilje?

- Det er flere grunner. En er at en ikke kjører forsiktig nok. Spesielt utsatt er fotgjengerfelt i 60-sonen. Der må vi gjøre noe for å få folk til å senke farten uten at vi setter ned fartsgrensen. Kanskje den viktigste grunnen til at høsten har vært så fæl er at vi ikke har hatt noe snø. Regn og mørke er en dårlig kombinasjon. En annen grunn kan være at den venstre hjørnestolpen i bilen foran synes å bli bredere og bredere og tar sikten fra føreren.

Veland-løsningen

- Kan det også ha med Vegvesenets utforming av fotgjengerfeltene - ikke lys i skiltene, ikke flombelyst overgang, ikke opphøyet fotgjengerfelt, ingen blinkende lys ved passering som presten Jarle Veland foreslo i programmet "Skaperen" på TV2.

- Vi ser på alle disse mulighetene. Velands sine lys er satt ut på en overgang i Førde. Skolebarna som går der føler seg mye tryggere, men en rapport Veland hadde bestilt kunne ikke dokumentere noen endret adferd hos bilistene.

- Vi skal se på belysningen. Fotgjengerovergangene skal være bedre opplyst enn omgivelsene, men det er en grense. Det må ikke bli slik at bilistene blendes og ikke ser noe etter at de passerer fotgjengerfeltet.

Ikke flere felt

- Det kommer til å bli vanskeligere å få opp nye felt. Vi vil se nøye på antall gående i forhold til antall bilister og hastigheten disse kjører med.

- Kan det bli til at fotgjengerfelt fjernes fordi de er for farlige?

-I så fall må det gjøres med stor forsiktighet. Det er ikke snakk om å fjerne en mengde fotgjengerfelt. Vi må få ned farten. Det er vanskelig på riksvei i 60-sone som er de farligste stedene å legge fotgjengerfelt. Der er det vanskelig med fartsdumper og forhøyede felt. Her kan vi bruke en trafikkøy i midten slik at avstanden den gående må krysse, er halvert. Samtidig som vi vet at bilistene setter ned farten når det blir trangere, sier Geir Ove Nordskog.

-

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken