Gå til sidens hovedinnhold

Norges farligste yrker

Brent til døde, klemt i hjel mellom bjelke og lem og overkjørt av eget kjøretøy. Dette er bare noen av dødsårsakene i yrkesgruppen som sliter med de styggeste dødstallene.

Den norske bonden er kanskje ikke den første man tenker på når man skal rangere Norges dødeligste yrker. Det burde man. Ifølge tall Nettavisen har hentet inn fra Arbeidstilsynet topper nemlig yrkesgruppen statistikken over arbeidsrelaterte dødsfall i perioden 2001 til 2007. Og de gjør det med god margin.

- Det slik at landbruket er vant til slike tall som dette. Yrket representerer de styggeste tallene både når det gjelder antallet faktiske ulykker og ulykker i forhold til hvor mange som er ansatt innen landbruket, sier daglig leder i Landbrukets HMS-tjeneste, Ole Brunes.

”2007: Bonde/ eier av gard reparerte en eldre gravemaskin. Maskinen startet og den forulykkede ble sittende fastklemt over eksosrøret. Klærne tok fyr pga varmen. Forulykkede døde senere av brannskadene.” Arbeidstilsynet.

Langt foran
På de syv årene Nettavisen har sjekket ble det registrert 63 yrkesrelaterte dødsfall i kategorien Jordbruk / Skogbruk. Nær halvparten skyldtes klem- og fallskader eller såkalte støt og treff av gjenstand. Neste yrkeskategori på listen er Bygg og anleggsbransjen. De hadde 50 yrkesrelaterte dødsulykker i samme tidsrom.

”2004: Den forulykkede stod oppe i en lastebilhenger for å dirigere denne på plass i låven.. Det var trangt, så bilen kjørte noe fram og tilbake. Ved bevegelse av bilen framover, har forulykkede fått hode i klem mellom en tverrgående bjelke i taket og tilhengerens baklem. Forulykkede døde umiddelbart.” Arbeidstilsynet.

- Lyspunktet får være at vi historisk sett har vært en jevn nedgang av denne type ulykker. På 1980-tallet var gjennomsnittet på dødsulykker i landbruket oppe i rundt 30 per år. På 1990-tallet hadde det krøpet ned til rundt 14 i gjennomsnitt, og nå tror jeg det er ned mot ti per år for den perioden du har sjekket, sier Brunes.

HMS-lederen legger til at tallene i Norge ligger godt under Sverige, Danmark og Finland. Han innrømmer imidlertid at bransjen har en lang vei å gå når det gjelder holdninger til aktivt HMS-arbeide.

”2002: Den omkomne var i ferd med å tømme korntanken på en tresker over i traktorhengeren. Skurtreskeren stod ved siden av traktorhengeren. Skjærebordet på treskeren var i drift. Han har oppholdt seg foran skjærehodet, kommet bort i de bevegelige delene og blitt dradd inn på skjærebordet.” Arbeidstilsynet.

Spesielt
- En av årsaken til de stygge tallene er at landbruket er en spesiell arbeidsplass. Både fordi man bor med hele familien på arbeidsplassen, men også fordi det er mye høyteknologisk utstyr. Det er også mange fallfarer og mye stress og høyt tempo. Når det er sagt må det også innrømmes at det var en negativ holdning til HMS-arbeid i landbruket så sent som for ti år siden. Det er i ferd med å endre seg, men det tar tid, sier Brunes.

”2007: Påkjørsel. Bonde kjørte en gammel traktor på et jorde med noe helling. Gikk av traktoren som begynte å rulle på egenhånd. Det antas at forulykkede snublet og ble kjørt over av det ene bakhjulet.” Arbeidstilsynet.

Nå begynner imidlertid alvoret å gå opp for den norske bonden. Om ikke annet så har bonden forstått at det er dårlig butikk å være skadet eller gå sykemeldt.

- Vi påpeker at det er dyrt å leie inn hjelp på gården når de ikke kan jobbe selv. Det hjelper. Jeg skal innrømme at det har vært tungt arbeid, men motivasjonen for å drive kontinuerlig HMS-arbeid ute på gårdene er i ferd med å bedres, sier Brunes.

Han legger til at det også er lettere å få den nye generasjonen gårdbrukere til å tenke på egen sikkerhet enn tilfellet var med den forrige.

"2007: Har sannsynligvis forsøkt å binde en okse som hadde slitt seg, og blitt stanget av oksen mot innredningen eller en vegg i fjøset.”Arbeidstilsynet.

- Vi har satt i gang et arbeide i forhold til dette, og visjonen er å komme ned i null innen år 2012. Vi kan ikke ha en visjon som tillater noe dødstall over null, sier Brunes.