I en vestlig verden som for det meste består av gjeldsberg befinner Norge seg i en helt fantastisk posisjon. Årsaken er Statens pensjonsfond - utland, også kalt oljefondet.

Nå advares det imidlertid mot mørke skyer og at Norge langt i fra er så rike som vi tror.

- Vi tror at det er en reell fare for at oljefondet kan tape 40 prosent på sine investeringer i statsobligasjoner i et langsikig perspektiv, sier analysesjef Lars H. Mikelsen hos investeringsrådgivningsselskapet NORCAP til NA24.

Det betyr at store deler av oljefondets plasseringer i det som tradisjonelt regnes som de sikreste investeringene, står i faresonen.

Enorme tap
I kroner og øre betyr dette at så mye som 538 milliarder kroner kan vise seg å bli verdiløse, da fondet ved utgangen av tredje kvartal hadde plassert 1.346 milliarder kroner i obligasjoner fra stater som Hellas, Portugal, USA, Tyskland, Italia og Japan.

Mikkelsen forklarer at det som skjer nå er at landene rett og slett gjør hverandre svakere. Konsekvensene av dette tror han er at flere av verdens største økonomier kan ende med å gå «konkurs».

- Det som faktisk skjer er at gjeldsbyrden til de svakere landene flyttes over til de sterkere landene, slik at disse også blir svakere. Jeg mener at det er en reell fare for at både Japan, USA, Frankrike og til og med Tyskland kan velge å misligholde sine forpliktelser i løpet av en 20 års periode, sier han.

Advarer mot eurohjelp
I forrige uke lanserte EU-toppene en ny storstilt krisepakke.

Les mer: - Dette er ikke slutten på gjeldskrisen

Mikkelsen tror ikke at denne vil bli noen redning for Hellas.

- Jean-Claude Juncker ble vel sitert på at denne pakken vil gi Hellas en gjeld i forhold til BNP på 120 prosent. Det er samme nivå som Hellas hadde i 2008. På helt kort sikt tror jeg at vi får et suckers rally, men så vil vi våkne og se at det må kutt til. For de underliggende problemene er ikke løst.

Eurotoppene ble også enige om at deler av krisefondet European Financial Stability Facility (EFSF) skal belånes kraftig.

Fondet som i fjor ble konstruert for å hindre total eurokollaps ved at Hellas, Portugal og Irland ble reddet har allerede blitt blåst opp en gang før. Men allerede før medlemslandene fikk dunket igjennom dagens nivå på 440 milliarder euro viste det seg å være for lite.

Oljefondet har angivelig investert under 100 millioner kroner i dette fondet så langt, men det har blitt signalisert fra politisk hold at Norge kan komme til å bidra mer. Det mener Mikkelsen at sannsynligvis vil være en dårlig investering.

- EFSF fungerer som den dårligste delen i en CDO, som var det produktet som startet finanskrisen. Du må dermed få vesentlig bedre forventet avkastning på å investere i EFSF enn hva du gjør i de underliggende obligasjonene. Vi har det synet at kan du kjøpe hva som helst så lenge betingelsene er gode nok. Jeg tviler imidlertid sterkt på at betingelsene knyttet til investeringer EFSF blir spesielt gode for eksterne investorer, sier Mikkelsen til NA24.

Tapt penger i over ett år
Det siste halvannet året har vært elendig for fondet.

Allerede i oktober i fjor passerte fondet en markedsverdi på 3.000 milliarder kroner for første gang, nå er verdien omtrent den samme. Altså er fondet ikke noe mer verdt nå enn hva det var for over et år siden - samtidig som det har blitt tilført mye midler.

Bare i årets tredje kvartal var tapet på 284 milliarder kroner tilsvarende en negativ avkastning på 8,8 prosent. Samtidig var ilførselen på 78 milliarder kroner.

Les mer: Katastrofemåneder for oljefondet

Mikkelsen medgir imidlertid at det ikke er lett å finne gode investeringer i dagens klima.

- Det er ikke lett å si hva det er man bør investere i. Men mest fristende er det å ha noe beskyttelse mot inflasjon, for landene vil nok prøve å få bort gjelden ved å få opp inflasjonen, sier han.

Mikkelsen tror imidlertid ikke at gull er noen god beskyttelse mot inflasjon, da han synes det er for dyrt.