1. Vredens Druer (8. divisjon Oslo fotballkrets)

2. Libido ( 7. divisjon Hordaland fotballkrets)

3. Nederlaget (6.divisjon Inde Østland fotballkrets)

4. Knausen (4.divisjon Hålogaland fotballkrets)

5. Skruknott (8. divisjon Oslo fotballkrets)

6. Hare Ballklubb (6. divisjon Oslo fotballkrets)

7. Oslojuvelene (6. divisjon Oslo fotballkrets)

8. Lokomotiv Tøyen (3. divisjon Oslo bedriftsserien)

9. Rock'n Roll FK (7. divisjon Oslo fotballkrets)

10. Oslo Diamantenes FK (6. divisjon Oslo fotballkrets)

11. Traktor FK (6. divisjon Oslo fotballkrets)

12: Homof IL (IFS Indoor Football Scandinavia)

13. Ølkam (Østlandskameratene, 7. divisjon Oslo fotballkrets)

14. Beige Blazer (7. divisjon Oslo fotballkrets)

15. Guttæne FC (8. divisjon Oslo fotballkrets - Norges dårligste lag?)

16. Godfoten FK (6. divisjon, Hordaland fotballkrets)

17. Bidragskameratene (7. divisjon, Hordaland fotballkrets)

18. Digg Fotball (6. divisjon, Hordaland fotballkrets)

Send dine forslag til [email protected], og diskuter navnene her.