Den 14. mars skal Norges Bank bestemme holde neste rentemøte.

Den nåværende styringsrenten er på 1,75 prosent, og det er knyttet spenning til sentralbankens avgjørelse. Den kronen er unormalt sterk og rammer eksportbedriftene, noe som indikerer rentekutt, samtidig som den norske økonomien ellers er veldig sterk, noe som peker på at renten vil bli holdt uendret.

Torsdag har det kommet flere nyheter som kan sparke bena under rentekuttet.

NAVs ferske tall over arbeidsledigheten viser at den holdt seg stabil i februar, etter en markert nedgang i januar.

- Utviklingen så langt i år har vært noe bedre enn ventet. Ledigheten har holdt seg lav i Norge til tross for en svak økonomisk utvikling i Europa, sier arbeids- og velferdsdirektør i NAV, Joakim Lystad.

FØLG NA24 PÅ FACEBOOK!

Tror på uendret rente
Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DnB Nor mener at dagens ledighetstall gjør at behovet for å senke renten er mindre.

- Norsk økonomi er ikke hardt rammet av den europeiske gjeldskrisen, i forhold til mange andre land. Arbeidsledighetstallene gjør at behovet for å senke renten mindre enn det var. Vi tror at renten kommer til å holdes uendret, sier han til NA24.

Les også: Vil frata Jens all rentemakt

Aamdal får støtte av sjeføkonom i Handelsbanken Knut Anton Mork.

- Dersom prognosene til Norges Bank var høyere ledighet enn torsdagens tall fra NAV, tilsier det at de setter opp renten. Våre prognoser tilsier et rentekutt i juni, men denne prognosen er til vurdering for eventuell opprevisjon, sier økonomen til NA24.

Ledigheten ned ti prosent fra 2011
Ved utgangen av februar var det 69.500 helt arbeidsledige registrert hos NAV. Det innebærer en nedgang på ti prosent i forhold til samme måned i fjor. Den registrerte ledigheten er i dag på 2,7 prosent av arbeidsstyrken.

De gode ledighetstallen bekrefter at Norge er i en god økonomisk posisjon. Derfor tror ikke eksperter på økt rente.

- Kapasistetsutnyttelsen og innenlandsk vekst er like høy, om ikke høyere, enn det Norges Bank varslet i oktober. Vi tror ikke vi vil se en renteøkning i nær fremtid. Det er en veldig sterk kronekurs, svakere internasjonale utsikter og fortsatt høyere spredning i kredittmarkedene enn forventet, sier Erik Bruve hos Nordea.