I Frankrike har de implementert en lov som gjør at fildelere mister internett hvis de blir anklaget for fildeling. I England har myndighetene laget en avtale som vil gi hundretusener av britiske fildelere - og i USA saksøkes fildelere over en lav sko.

I Norge har Trond Giske gått ut og støttet forslag om at fildelere skal miste internett, samtidig som har tidligere har sagt at internett er et nødvendighetsgode.

Vil opprette meklingsorgan
Alt dette har ført til at Forbrukerrådet og IKT-Norge nå diskuterer muligheten for å opprette et eget meklingsorgan som skal håndtere påstander om blant annet ulovlig nedlasting fra nettet, melder Forbrukerrådet på sine nettsider.

Forbrukerrådet skal siden i fjor ha jobbet med problemstillingen etter flere initiativ fra EU-kommisjonen som for tiden arbeider med hvordan de kan stoppe ulovlig nedlasting.

Nettlinjene skal ikke kuttes
Forbrukerrådet sier de mener at opphavsretten skal respekteres, og brudd skal ha konsekvenser, men de er sterkt imot å kutte nettlinjen. De mener rett og slett at forbrytelsen ikke står i forhold til straffen, og de frykter at rettssikkerheten skal bli svekket hvis nettleverandører og rettighetshavere skal slå ned på påståtte opphavsrettskrenkelser.

- Å gjøre leverandørene til trafikkpoliti på nett setter rettssystemet til side og flytter det over i den private sfære, sier fungerende underdirektør i Forbrukerrådet Hans Marius Graasvold. - Å stenge nettilgangen vil være et alvorlig inngrep som sjelden vil stå i forhold til det påståtte lovbruddet, sier fungerende underdirektør i Forbrukerrådet Hans Marius Graasvold.

Graasvold er også meget kritisk til Trond Giskes utspill om at nettpirater skal miste nettlinjen sin.

- Nettilgang er i våre dager et nødvendighetsgode. Offentlige myndigheter og andre aktører nærmest forutsetter jo at du er på nett, sier Graasvold.

Må vurdere personvernet
Før IKT-Norge og Forbrukerrådet kan opprette en slik nemnd, må riktignok Personvernkommisjonen se nærmere på saken for å se på dette i et personvernperspektiv.

- Vi ser at også rettighetshavernes og plateorganisasjonenes representanter har oppfattet vårt forslag positivt i våre samtaler med dem, sier Graasvold, som også har presentert ideen for EU-kommisjonen.