Gå til sidens hovedinnhold

Norske forskere er billige

Klagesangen over norsk forskning får et motstykke: Norske forskere er høyt utdannet og billige i drift, viser en ny rapport.

Det er Norsk institutt for studier av forskning og utdanning (NIFU) som har sammenlignet kostnadene per forskerårsverk i Danmark, Finland, Nederland, Norge, Storbritannia, Sverige, Tyskland og Østerrike.

Rapporten viser at svenske forskere er nesten dobbelt så dyre i drift som de norske, opptil 1,7 ganger dyrere. Bare Finland driver like billig som Norge.

Lav lønn

Årsaken er lave lønninger og trolig lite utstyrskrevende forskning i Norge. NIFU påpeker at dersom man ønsker å trekke utenlandske investeringer til Norge, burde høyt utdanningsnivå og lavt kostnadsnivå kunne trekkes fram som viktige argumenter.

– Det er jeg helt enig i. Det lave kostnadsnivået på norsk forskning burde kunne brukes som positive salgsargumenter både for å få norsk næringsliv til å satse mer på forskning og til å tiltrekke oss utenlandske investeringer, sier Kari Kveseth, internasjonal direktør i Norges forskningsråd, til NTB.

– Som å pisse i buksa

Men resultatene kan også bety at det investeres for lite i norsk forskning.

– Enkelte hever at billig forskning er et konkurransefortrinn for Norge. Jeg vil hevde at en slik innstilling er som den velkjente historien om han som pisset i buksa for å holde varmen. Lave priser på spisskompetanse i et høykostland som Norge betyr svak satsing på forskning, sier leder i Forskerforbundet, Kolbjørn Hagen, til Forskerforum.

Kari Kveseth bruker ikke like sterke ord. Men direktøren i Forskningsrådet understreker at det også er negative sider ved de lave lønningene til norske forskere, som i stor grad er årsak til at forskningen er billig.

– På sikt kan lav lønn føre til at forskerne ser seg om etter andre karrieremuligheter i Norge eller søker seg til forskerstillinger i utlandet, der lønningene er høyere, sier Kveseth.

Hun påpeker imidlertid at ikke bare lønn er viktig.

– Det er rammebetingelsene totalt sett som avgjør om forskerkarrieren er attraktiv, fastslår hun.

(NTB)

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis