Gå til sidens hovedinnhold

Norske samer vil stoppe svensk rein

Norge vil begrense svenske samers rett til å krysse grensen for reinbeite. Nå bringes konflikten opp på statsministernivå.

De svenske og norske sametingene ber i et brev stilet til statsminister Kjell Magne Bondevik og hans svenske kollega Göran Persson om at forhandlingene om reinbeite gjenopptas, melder Sveriges Radio.

Mandag skal en norsk delegasjon reise til Stockholm i et forsøk på å finne en løsning på konflikten om svenske samers rett til å drive sine reinflokker over grensen.

Avtalen fra 1972 er ikke lenger gyldig, og Sverige har motsatt seg at den blir forlenget. Norge vil gjennom en ny lov begrense svenske samers rett til å la reinen beite i Norge.

Det norske og svenske sametinget har skrevet et felles brev til de statministrene i Sverige og Norge og bedt om at sametingene får en sentral rolle i framtidige beiteforhandlinger mellom Norge og Sverige. Lederen i Norske Reindriftssamers Landsforbund, Aslak J. Eira, sier til NRK Sámi Radio at det er reindriften selv som skal forhandle om egne anliggender.

Reklame

Pondus-boka har vært utsolgt i 14 år: Nå er den endelig på lager igjen

Kommentarer til denne saken