Norske Skog la torsdag morgen frem resultatet for 3. kvartal. Papirproduseten har tapt store summer de siste årene, men sliter fortsatt med å få svarte tall i boken.

Selskapet hadde riktignok et brutto driftsresultat (EBITDA) på 365 millioner kroner, noe som er 104 millioner kroner mindre enn samme periode i fjor, men selskapet har betydelige finanskostnader og nedskrivninger, noe som gjør at resultatet endte å minus 433 millioner kroner.

Ifølge Norske Skog er nedgangen påvirket av redusert kapasitet og avvikling av Follum, samt et svakt marked. Restruktureringskostnadene alene er på 122 millioner kroner.

Dette er likevel en betydelig forbedring i forhold til for et år siden, da bunnlinjen viste minus 1,84 milliarder kroner.

- Tross svært utfordrende markeder, har vi maktet å gjennomføre effektive produksjonstilpasninger, betydelige kostnadsreduksjoner og en markant gjeldsreduksjon hittil i år, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog.

Selskapet har den senere tiden bygget ned varelageret, og har derfor hatt en positiv kontantstrøm på 550 millioner kroner, som er benyttet til å nedbetale gjeld. Selsapets gjeld har derfor blitt redusert fra 6,9 til 6,3 milliarder kroner på tre måneder - og 1,6 milliarder kroner så langt i år.

- Vi har hatt en betydelig nedgang i gjelden med hele 1,6 milliarder kroner hittil i år. Dette bidrar til å styrke vår finansielle posisjon fremover, sier Ombudstvedt.