I tiltakspakkene i fjor ble det satt av 810 millioner kroner til drift og vedlikehold, og 2009 ble det første året siden 70-tallet hvor etterslepet i veivedlikeholdet ble mindre. Men i år gjør kostnadsutviklingen at utviklingen trolig blir negativ igjen, skriver Bergens Tidende.

Hver tredje meter av stamveiene, de største veiene, i Norge har dårlig eller svært dårlig veidekke, konkluderer Vegvesenet, som nå slår alarm.

Økningen blir spist opp
- Vi klarer ikke å stoppe forfallet på disse veiene. Kjøpekraften vår blir oppspist av kostnadsutviklingen, sier regionveisjef Olav Ellevset i Vegvesenets region vest, som har spesielt store kostnader med vedlikehold av alle tunnelene på Vestlandet.

Kostnadsøkningen i Vegvesenets langvarige kontrakter spiser opp økningen til 4,2 milliarder kroner til årlig vedlikehold av stamveiene, som ble vedtatt i nasjonal transportplan i fjor.

Etterslepet i vedlikeholdet ble i fjor beregnet til åtte milliarder kroner.

Noen har fått mer
Utviklingen er imidlertid positiv på en del av riksveiene, som fra 1. januar i år ble omdøpt til fylkesveier og flyttet innunder fylkeskommunenes ansvarsområde. Både Hordaland og Sogn og Fjordane har satt av mer penger til veivedlikehold enn det staten hadde tildelt. (©NTB)