- Det var et konstruktivt møte med Notar, sier regionsjef Christina Moestue i Forbrukerrådet til TV 2 Nettavisen.

I begynnelsen av juni ble det kjent at Forbrukerrådet i løpet av de siste årene har registrert fem ganger så mange henvendelser på Notar som nestemann på listen.

Både Moestue og informasjonssjef Eivind Rodem i Notar påpeker at det er snakk om henvendelser, og ikke klager.

Ikke tilknyttet klagenemnd

Moestue forteller at det kan være flere grunner til at Notar er på henvendelsestoppen. En av årsakene kan være at Notar ikke tilknyttet Klagenemnda for Eiendoms meglingtjenester, dit mange av henvendelsene på andre meglerforetak blir kanalisert.

Dessuten har Notar markedsført seg relativt aggressivt de siste årene. En god del av henvendelsene knytter seg til denne markedsføringen.

Moestue opplyser at det erfaringsmessig vil oppstå misforståelser når selskaper opererer med ulike garantier og pakker.

Eierskifteforsikring skaper hodebry

Forbrukerrådet har også mottatt flere henvendelser knyttet til det nye forsikringsproduktet fra Anticimex. Spørsmålene kommer fra både kjøpere og selgere av produktet, og det er viktig at megleren gir korrekt informasjon til forbruker. Produktet er frivillig, og kjøper kan ta forbehold i budet dersom de ikke ønsker kjøperforsikring.

- Vi gjennomgikk henvendelsene, og ble enige om at vi skal gjøre ting på en annen måte i fremtiden. Vi skal jobbe tettere, og Forbrukerrådet skal være mer konkrete i forhold til hva henvendelsene gjelder og hvilket kontor som blir berørt, opplyser Rodem til TV 2 Nettavisen.

Rodem legger vekt på at Notar alltid har hatt som regel å ha løpende kontakt med Forbrukerrådet, slik at saker som dukker opp kan løses underveis.