Gå til sidens hovedinnhold

Notar solgte ulovlige leiligheter

Meklere fra Notar lokker unge boligkjøpere til å by på leiligheter som er ulovlig bygget.

Unge boligkjøpere blir lokket til å by en krone allerede på visning. Leilighetene de byr på er ulovlig bygget av selgeren Kristianborg Invest.

Se hele innslaget på TV 2 Nyhetene her

Forbrukerrådet advarer mot de aggresive salgsmetodene og konsekvensene av å kjøpe leilighet i et slikt prosjekt.

Kristianborg Invest kjøpte en gammel gård i Løbergsveien i Bergen. Gården ble rehabilitert, og delt inn i åtte nye leiligheter. Men samtlige leiligheter er ulovlig bygget fordi planene ikke er godkjent av Bergen kommune. Utbyggeren har ikke søkt om igangsettingstillatelse. Dermed er det ulovlig å sette i gang arbeidene.

Prosjektet har ikke brukstillatelse eller ferdigattest. Kristianborg Invest har heller ikke fått godkjent parkeringsplanene for prosjektet.

Dette innebærer stor risiko for kjøperne.

Forteller ingenting
På visning forteller Notars meglere ingenting om dette. TV 2 får tilbud om å legge inn et såkalt kronesbud. Da vil budpapirene bli fylt ut på visning med èn krone som budbeløp.

-Så har du det skriftlige på plass. Så kan du tenke litt på det. Da kan du bare høyne på telefonen, oppfordrer Notars megler.

- Det jeg reagerer på er at man forsøker å lokke folk inn i en budrunde ved å få dem til å gi et proforma-bud på en krone. Dette strider etter vår mening mot god meglerskikk, sier underdirektør Magne Berntsen i Forbrukerrådet.

Notar hevder overfor TV 2 at slike bud er bransjepraksis. Samtidig er dette en omstridt budordning, fordi den fører til økt tempo. Budgiveren får dermed mindre tid til å sette seg inn i prospekt et og andre viktige forhold ved kjøpet.

- Har informert
Richard Adjete er ein av syv som hittil har kjøpt leilighet i prospektet. Han forsto ikke at hans leilighet ikke er godkjent da han undertegnet kontrakten hos Notar.

Notar mener de har informert godt nok, og viser til et forbehold som står i prospekt og kontraktene:

«Selger tar forbehold om kommunal godkjenning».

Ekstra ansvar
Forbrukerrådet mener faren med slike forbehold er at kjøperen kan bli trukket inn i en rettstvist som kan gå helt til Høyesterett.

Derfor mener Berntsen at megler har et ekstra ansvar for å utdype hva dette betyr for kjøperen.

- Det juridiske kan jo være i orden, men det spørs om det etisk er i orden dersom det ligger en skjult konflikt og en ikke forklarer dette med rene ord om hva som ligger i denne. Dette kan stride mot god etikk og god meglerskikk, mener Berntsen.

Notar avviser at de visste utbyggerne har bygget ulovlig, og at det er en konflikt mellom selger og Bergen kommune.

Meglerfirmaet mener kjøperne uansett er sikret fordi pengene vil stå på klientkonto til alt er i orden.

Men om prosjeket i det hele tatt vil bli formelt i orden er svært uvisst.

- Ulovlig
Kristianborg Invest står bak prosjektet. Askvig og Soleim Mesterbygg satte i gang uten nødvendige tillatelser fra kommunen.

Etter en befaring og gjennomgang av dokumenter har Bergen kommune konkludert: Hele prosjektet er ulovlig.

- Det er feil å bygge først og søke siden - og kanskje ta sjansen på at kommunen vil godkjenne noe når sluttproduktet står der, sier byggesaksjef Petter Wilberg i Bergen kommune.

Kommunen vurdere nå hvilke sanksjoner utbyggeren kommer til å få. I ytterste konsekvens kan kommunen pålegga Kristianborg Invest å riva leiligheter.

Vil ikke intervjues
Selskapet avviser tv-intervju, men svarer på epost:

«Vi har hatt et positivt samarbeid med kommunen, og etter vår vurdering gjenstår det nå bare et par mindre forhold før dette er løst.»

Richard Adjete flytta inn i desember, og har klaga over ein rekke feil og mangler. Disse krever han at Kristianborg Invest må utbedre.

Bygningsarbeiderne forteller at Kristianborg Invest var meir opptatt av tempo enn kvalitet.

- De ba oss bli ferdige så raskt som mulig. Hvis vi ble kjapt ferdig, skulle vi få mer penger. Sjølsagt forsøkte jeg å gjøre det så fort som jeg kunne, sier Priit Vallner.

Vallner og en rekke andre estiske arbeidere har arbeidet på prosjektet til Kristianborg Invest.

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling