Det har vært mye kaos rundt Mediehøgskolen Gimlekollens ansettelsesreglement. I utgangspunktet sa dette reglementet at blant annet homofile og samboende ikke kunne få jobb ved skolen.

Kun ordlyden forandret
I slutten av forrige uke kom skolen på banen med et nytt reglement som fjernet disse elementene. Likevel har eierne, Norsk Luthersk Misjonssamband, stått frem og sagt at det er kun ordlyden som er forandret, ikke innholdet.

Grunnet diskrimineringen i reglementet har Fædrelandsvennen allerede sagt opp sin avtale med skolen om praksisplasser. NRK har lenge sagt de skulle gjøre det samme om ikke reglementet ble forandret.

NRK sier opp
Nå er det klart at NRK bryter særavtalen med skolen, etter et møte NRK distriktsdirektør hadde et møte med skolen.

- På møtet fikk jeg informasjon som gjorde at vi etter en helhetsvurdering kom fram til at vi ikke ønsker å videreføre samarbeidet som tidligere, sier Nielsen til NRK.

Har krav på praksisplass
Dette betyr at færre av studentene fra Mediehøgskolen får praksisplass hos NRK fordi studentene må konkurrere om plassene på lik linje med studenter fra andre studier. Mediehøgskolen har i åtte år hatt særavtale med statskanalen.

Skolen garanterer alle sine studenter praksisplass i sin studentkontrakt. Når bruddet nå er et faktum med både NRK og Fædrelandsvennen, som også driver TV Sør, kan skolen få et problem med å tilby praksisplasser til alle studentene.