Ungdomspartiene til Høyre og FrP har lansert 100 punkter de er enig om dersom moderpartiene kommer til regjeringsmakt. Få oversikt over samtlige 100 punkter i artikkelen: «- Vi er enige om 100 saker»

NA24 har sett nærmere på forslagene som handler om økonomi. Og det er mange godbiter for den jevne skattebetaler.

Kutter i skatt og avgifter
De to ungdomspartiene er enig om å fjerne arveavgiften (forslag 70), fjerne formueskatten (forslag 71), senke skatten for lavtlønte (forslag 73) og å kutte i toppskatten (forslag 74).

- Hvordan har dere tenkt at dette skal finansieres?

- Det handler om å redusere offentlige budsjetter for å skape rom for verdiskaping i Norge, sier leder i Unge Høyre Henrik Asheim til NA24.

Krymper offentlige budsjetter
Reduksjon av offentlige budsjetter skal blant annet skje gjennom en grunnleggende omforming av trygdeordninger, skattesystemet og regelverket for ansettelser.

- Det må bli relativt sett mer lønnsomt å jobbe, sier Asheim.

De to ungdomspartiene er også enig om å nedlegge fylkeskommunen og å dramatisk redusere antall kommuner.

- Vi vil også la private tilbydere konkurrere om å levere offentlige tjenester på like vilkår som offentlige virksomheter, sier Asheim.

- Vi må også se på overføringer til private næringsdrivende. Det er for eksempel meningsløst at vi i dag betaler for et landbrukssystem de fleste EU-land har reformert de siste årene, sier formannen i Fremskrittpartiets Ungdom Ove A. Vanebo.

- Norge kan bli ett nytt England
Han mener forslagene er viktig, uavhengig om Høyre og Frp kommer i posisjon.

- Tas det ikke grep nå for å redusere de offentlige budsjettene kan Norge bli ett nytt England, sier Asheim og viser til dramatiske velferdskutt i Storbritannia på omlag 25 prosent.

Musikk for NHO
Asheim og formann Ove A. Vanebo i Fremskrittspartiets Ungdom får støtte fra norsk næringsliv.

- Forslagene inneholder mange oppløftende punkter for landets bedrifter og verdiskaping, sier direktør for næringspolitikk i NHO Petter Brubakk til NA24.

- Vi vil få en effektivisering av offentlig sektor ved færre, større og sterkere kommuner og en nedlegging av fylkeskommunene. Det er bra å liberalisere reglene for midlertidige ansettelser, likebehandle offentlige og private tjenesteleverandører og endelig får vi fjernet den særnorske og urettferdige formuesskatten, sier Brubakk.

Han advarer imidlertid do ungdomspartiene mot å bruke oljepenger for å finansiere skatte- og avgiftskutt.

- De må gjøre det klinkende klart at det ikke må brukes flere oljemilliarder enn det norsk økonomi tåler. De må holde seg til handlingsregelen, sier Brubakk som presiserer at NHO uttaler seg om innholdet i dokumentet og ikke om hvilke partier som bør sitte i regjering.

Tyst Siv og Erna
At ungdomspartiene til Høyre og FrP har blitt enig om 100 punkter er uansett lite verdt dersom ikke moderpartiene støtter opp om forslagene.

- Hva sier øverste sjef i Høyre, Erna Solberg, om forslagene?

- Det er vi veldig spent på. Foreløpig har vi ikke hørt et kvekk, sier Asheim.