(SIDE2): Uten behandling kan følgene for kvinner være bekkeninfeksjon, infertilitet, graviditet utenfor livmoren og kroniske bekkensmerter.

Screening, smitteoppsporing og enkel antibiotikabehandling har nesten utryddet gonoré i Norge. Samtidig blir det nå påvist 50 prosent flere tilfeller av klamydiainfeksjon per år enn antall gonorétilfeller da den herjet som verst for 30 år siden.

Mange som har klamydialignende symptomer med svie ved urinering og utflod har ikke klamydia. Da kan mikroben Mycoplasma genitalium (M genitalium) være årsaken, ifølge en artikkel i Tidsskrift for Den norske lægeforening.

189166

Verre enn klamydia
- Dette er en bakterie som ble oppdaget i 1980, så det er egentlig ikke en ny bakterie, men den har vært vanskelig å påvise og dermed problematisk å forske på. Med utvikling av nye laboratorieteknikker er det de siste årene blitt mulig å gjøre studier, og disse viser at M genitalium overføres seksuelt, sier lege Elise Jernberg ved Kreftregisteret, og tidligere ansatt ved Olafiaklinikken i Oslo.

Hun forteller at det er naturlig å sammenligne M genitalium med klamydia, da den på lik linje forårsaker betennelse i livmorhals og urinrørsbetennelse, i mange tilfeller kraftigere betennelse enn ved klamydia.

Komplikasjoner
På samme måte som klamydia kan en infeksjon med M genitalium gi symptomer og ubehag, men kan også i en del tilfeller forløpe symptomfritt.

- Mye tyder på at M genitalium-infeksjon kan medføre samme type komplikasjoner og senfølger som klamydia, sier Jernberg til Side2.

Hos kvinner kan ubehandlet klamydiainfeksjon føre til bekkeninfeksjon, infertilitet, graviditet utenfor livmoren og kroniske bekkensmerter.

Uvitenhet
- Nøyaktig hvor utbredt M genitalium er vet vi ikke, det finnes foreløpig ingen allment tilgjengelige tester eller større studier på forekomsten av M genitalium her i landet. Klamydia blir mer og mer utbredt. Sannsynligvis er forekomsten av M genitalium noe lavere.

Jernberg påpeker at poenget nå er å få bakterien på kartet, da den er lite kjent. Både i befolkningen generelt og blant leger og annet helsepersonell er det få som kjenner til den.

- Som nevnt blir det feil å si at M genitalium er en ny kjønnssykdom, men samtidig blir den det i praksis, da det først er i den senere tid at den er blitt mulig å diagnostisere. Det trengs imidlertid ytterligere studier for å se hvor vanlig dette er i Norge.

Fakta: Med «klamydia» menes oftest infeksjon med bakterien Clamydia trachomatis i kjønnsorganene. Infeksjonen kan være i urinrør, livmor og eggledere hos kvinner og i urinrør og bitestikkel hos menn.

Klamydia er mest utbredt hos unge under 25 år. Til enhver tid har om lag én av 20 seksuelt aktive unge klamydia. Infeksjonen kan føre til redusert fruktbarhet hos kvinner. Oppsporing av smittebærere og antibiotikabehandling er viktig for å bekjempe sykdommen.

Symptomer: Kvinner kan få symptomer i form av utflod fra skjeden og småblødninger mellom menstruasjonene. Menn kan få utflod fra urinrøret, hyppig vannlating og betennelse i bitestikkelen. I 60-80 prosent av tilfellene vil ikke infeksjon i kjønnsorganene gi klare symptomer.

Behandling: Antibiotikabehandling tar knekken på klamydia.

Forebyggende tiltak: Kondom beskytter hvis det blir brukt riktig. Personer som er under 25 år, anbefales å teste seg etter partnerskifte. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Les mer om helse og trening.