Gå til sidens hovedinnhold

Ny presse-etikk vedtatt

Norsk Presseforbunds styre vedtok fredag flere endringer i Vær Varsom-plakaten, blant annet når det gjelder medienes omtale av selvmord.

– Men det er ikke fritt fram, sier generalsekretær Per Edgar Kokkvold i en pressemelding.

I den nye formuleringen som gjelder selvmord heter det: «Vær varsom ved omtale av selvmord og selvmordsforsøk. Unngå omtale som ikke er nødvendig for å oppfylle allmenne informasjonsbehov. Unngå beskrivelse av metode eller andre forhold som kan bidra til å utløse flere selvmordshandlinger».

Ingen smittefare
– Det er altså ikke snakk om noe fritt fram. Man plikter å avveie informasjonsbehovet mot både mot personvernet og faren for «smitte», eller såkalt imiterende selvmordshandlinger. Her har styret valgt å følge klare råd fra fagmiljøene, sier Kokkvold.

NP-styret har samtidig vedtatt et mer konkret pkt. 4.7, om identifisering av personer som omtales i forbindelse med klanderverdige eller straffbare forhold. Hovedregelen er fortsatt varsomhet i forbindelse med slik identifisering.

«Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov», heter det i det nye punktet. Ifølge de nye retningslinjene kan det være berettiget å identifisere ved overhengende fare for overgrep mot forsvarsløse personer, ved gjentatte og alvorlige kriminelle handlinger, når omtaltes identitet eller samfunnsrolle har klar relevans til de forhold som omtales, eller der identifisering hindrer at uskyldige blir utsatt for uberettiget mistanke.

Åpne kilder
Kravet til åpne kilder i pkt. 3.1 er nå formulert slik: «Kilden for informasjon skal som hovedregel identifiseres, med mindre det kommer i konflikt med kildevernet eller hensynet til tredjeperson».

Norsk Presseforbunds styre valgte å beholde dagens formulering når det gjelder digitale meningsutvekslinger, der det åpnes for at redaksjonen ikke forhåndsredigerer, men hvor det samtidig understrekes at redaktøren har et selvstendig ansvar for så snart som mulig å fjerne innlegg som bryter med god presseskikk.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken