For tiden pågår harde forhandlinger mellom de rødgrønne regjeringspartiene om eventuelle nye bidrag til den internasjonale stabiliseringsstyrken (ISAF) i Afghanistan.

Etter det Aftenposten erfarer står Arbeiderpartiet og Senterpartiet sammen mot SV i samtalene.

Bakgrunnen skal være eventuelle nye norske bidrag til flernasjonale opplæringslag (OMLT). Slike lag skal i utgangspunktet støtte treningen av afghanske soldater, men risikerer også å bli sendt sammen med afghanske styrker i kamp, for eksempel i det urolige sør.

- Hvis det skjer, så vil det være å snikinnføre norske soldater i kamp i sør, sier SVs Bjørn Jacobsen til avisen.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier utdanning og opplæring av de afghanske soldatene er en viktig oppgave som regjeringen ønsker å styrke.

GAHR STØRE: - Vi må ta vår del av byrden

NATO-allierte har bedt om hjelp fra flere medlemsland og allerede neste uke møtes NATO-landene til en såkalt styrkegenereringskonferanse, hvor neste års bidrag blir meldt inn.