Gå til sidens hovedinnhold

Nye krav gir dyrere pensjonsordninger

Finanstilsynet har besluttet at dødelighetsgrunnlag for kollektive pensjonsforsikringer i livsforsikringsselskaper og pensjonskasser med virkning fra 1.1.2014. Dette setter krav til økte premier og høyere forsikringstekniske avsetninger for å dekke fremtidige forpliktelser.

- Økt forventet levealder er en utfordring for livsforsikringsselskap og pensjonskasser. Dette setter krav til økte premier og høyere forsikringstekniske avsetninger for å ha tilstrekkelige midler til å dekke fremtidige forpliktelser, sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen.

Det betyr at selskapene må sette av mer penger og grunnen er at nordmenn rett og slett lever lenger enn tidligere.

Dyrere forsikringer
De nye reglene for beregning av levealder vil gi dyrere pensjon, noe som gjør at også enkelte pensjonsforsikringer vil bli dyrere.

- Dette vil dels finansieres gjennom resultatbidrag fra konsernet og dels kundeavkastning, sier Geir Holmgren, administrerende direktør i Storebrand Livsforsikring, til Nettavisen NA24.

- Så enkelte pensjonsforsikringer vil bli dyrere?

- Den kundegruppen som treffes er de som har kollektive ytelsespensjonsordninger i bedrifter. Det vil ikke berøre innskuddspensjonskunder eller kunder med individuelle pensjonsavtaler, sier Holmgren.

- Hvor mye dyrere vil det bli?

- Det vil ha en 5-10 prosents effekt på nye kontrakter som inngås fra årsskiftet. Men det vil variere kraftig i hvordan alderssammensetningen er i bedriften, sier han.

Det betyr at dersom bedriften har en stor andel unge ansatte vil merkostnaden øke mer enn om det er flere eldre ansatte.

Milliardsummer
Storebrand selv anslår effekten av de nye tiltakene for dem vil utgjøre 11,5 milliarder kroner (cirka 8 prosent av premiereservene). Samlet bidrag fra eier forventes å utgjøre om lag 2,3 milliarder kroner inklusiv bortfall av overskuddsdeling.

DnB anslår at det for dem gir et totalt oppreserveringsbehov på cirka 14,4 milliarder kroner, hvorav 3,8 milliarder kroner er avsatt per 31.desember 2012. Gjenværende avsetningsbehov utgjør cirka 6,5 prosent av kundefonds på de aktuelle kontraktene.

Har lagt følgende til grunn:
* Finans Norges forslag til startdødelighet, tillagt 12 prosent sikkerhetsmargin
* Dødelighetssynkning tilsvarende Statistisk Sentralbyrås mellomalternativ, tillagt 10 prosent sikkerhetsmargin
* Høye sikkerhetsmarginer for økt dødelighet knyttet til tariffer for etterlattedekninger

Finanstilsynet åpner for å benytte kundeoverskudd til å dekke økte avsetningskrav. Finanstilsynet uttrykker at minimum 20 prosent av det samlede oppreserveringsbehovet bør dekkes av pensjonsinnretningene.

Storebrand selv mener at de nye tiltakene er vel strenge.

- Dødelighetsgrunnlaget er strengere enn forventet. Det er lagt sikkerhetsmarginer både på dagens dødelighet og forventet utvikling i dødelighet. I tillegg er det innført høye sikkerhetsmarginer på dødelighetsgrunnlaget for etterlattedekninger. Etterlattedekninger vil etter Storebrands vurdering ikke ha behov for ytterligere sikkerhetsmarginer, melder selskapet.

Raser på børsen
Men det er ikke bare for fremtidige kunder at de nye kravene er dårlig nytt, også aksjonærene må lide.

Som en konsekvens av tiltakene sendes Storebrand ned saftige 8,22 prosent på Oslo Børs mens DnB faller med 2,59 prosent.

Oslo Børs hovedindeks faller med 0,4 prosent.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken