Fredag kom det ferske tall som viser at Norges Bank kan komme til å heve renten tidligere enn ventet.

De viser at både inntektsveksten og det lave rentenivået fyrer norske forbrukere.

- Dagens tall er også på den sterke siden av Norges Banks forventninger. Om tendensen fortsetter, sammen med sterk boligprisvekst og tiltakende gjeldsopptak i husholdningene, kan Norges Bank komme til å sette opp rentene tidligere enn planlagt, skriver DnB Nor i en kommentar.

Da Svein Gjedrem holdt sitt siste rentemøte i midten av desember ble det spådd at den første renteøkningen kommer til sommeren. Da ble styringsrenten holdt uendret på 2,0 prosent, et nivå den har ligget på siden mai i fjor.

Nå kan altså arvtakeren Øystein Olsen bli presset til å sette opp renten tidligere enn ventet.

Kjøper mer
Detaljhandelen steg med hele 2,0 prosent fra oktober. Det var særlig salg av sportsutstyr, IKT utstyr, detaljhandel via internett og postordresalg som bidro til økningen, skriver DNB NOR i en kommentar.

Veksten var betydelig høyere enn både markedets forventninger på 0,3 prosent vekst og DNBs egne estimater som ventet 1 prosent vekst. Forbruket økte med 1,2 prosent, og ble dratt opp av økt forbruk av elektrisitet og brensel.

Det er ikke bare forbruket som øker. Også den private gjelden og bedriftenes gjeld. Det er særlig øknngen i bedriftenes gjeld som trekker veksten opp. I november økte bedriftenes gjeld med 3 prosent. Ved utgangen av november skyldte, Ikke-finansielle, norske bedrifter 1214 milliarder kroner, ifølge SSB.

Også husholdningenes gjeld økte, dog ikke på samme måten. Ved utgangen av november skyldte norske husholdninger totalt 2115 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten var da på 6,4 prosent, en økning på 0,2 prosent fra 6,2 prosent måneden før.

Kommunesektorens gjeldsvekst hadde ikke forandret seg fra oktober og er på hele 15 prosent.

- Et nivå som ikke kan fortsette i lengden, skriver DnB Nor.

Kommunenen skylder totalt 290 milliarder kroner ved utgangen av november.

Industriproduksjon
Industriproduksjonen har i november hentet seg inn fra fallet i oktober. Selv om månedstallene svinger mye, er hovedbildet at produksjonen vokser moderat.

Forbruket blant norske husholdninger tiltok markert mot slutten av fjoråret. Grunnen til dette er god inntektsvekst i husholdningene kombinert med et fortsatt lavt rentenivå. Dette gir grunn til å vente fortsatt oppgang i detaljomsetningen fremover. Til tross for at detaljomsetningen vil tpåvirkes av de svært høye strømprisene.

Ati husholdningenes gjeld økte i november, forsterker et bilde om mindre tilbakeholdne forbrukere. At bedriftenes lånevekst fortsetter å tilta er et godt tegn i forhold til investeringsaktiviteten fremover.

Som følge av de sterke forbrukstallene har kronen styrket seg.

Les flere saker på NA24