Kommunen mellom de syv fjell mener de kunne gjort mer for å bedre luftforurensningen - og at de kunne ha gjort det for lenge siden. Problemet er at statlige myndigheter ikke gir dem lov.

Vil gjøre mer
- Vi har spurt om lov til å gjennomføre en rekke tiltak, men venter ennå på svar, sier byrådsleder Lisbeth Iversen (KrF) til Nettavisen. Hun har ansvar for byutvikling, næring og klima i Bergen kommune.

Hun nevner prøveby med lavutslippssoner, rushtidsavgift og sambruksfelt som eksempler.

Den politiske ledelsen i Samferdselsdepartementet ønsker ikke å kommentere utspillene, får Nettavisen opplyst.

Helsefarlig luft - igjen
Torsdag - samme dag som Bergen kommune iverksatte sin lokale handlingsplan for å hindre utslippsnivåene fra å nå nye helsefarlige nivåer på nytt - skjedde det igjen. Det blinket rødt i varsellampene som målte både nitrogendioksid (NO2) og svevestøv i byen.

Bryter grenseverdier
Luftkvaliteten på målestasjonene på Danmarksplass og Rådhuset i Bergen var igjen oppe på rødt nivå, som betyr høy helserisiko for utsatte grupper og overskridelse av EUs grenseverdier. På målestasjonen på Rådhuset, en såkalt referansestasjon, var timemiddelnivået for NO2 klokka 12 torsdag 212,4 mikrogram per kubikkmeter luft. Grenseverdien er 200. På Danmarksplass, der målestasjonen står midt i trafikken, var NO2-nivået på samme tidspunkt 267,3.

Det tillates årlig 18 timer med overskridelse av denne grenseverdien, en kvote Bergen sprengte med god margin allerede i januar. Også Oslo sprengte denne grensen i januar.

Da Nettavisen snakket med byråden torsdag morgen var nivåene på vei opp, og kort tid etter kom bekreftelsen: Bergen kommune bryter igjen NO2-forskriftene.

Se løpende oppdatert grafikk under og interaktivt kart lenger ned i saken, eller sjekk info på luftkvalitet.info.

HTML EMBED

Færre p-plasser og flere busser
De røde tallene kommer altså samtidig med at Bergen kommune iverksetter byrådets nye tiltaksplan for å få ned luftforurensningen. Bergenserne må igjen finne seg i at det blir færre parkeringsplasser i sentrum og at politiet trapper opp kontrollen av tomgangskjøring. Samtidig styrkes busstilbudet og det blir økt innfartsparkering. Hensikten med tiltakene var å hindre at forurensningsnivåene igjen gikk opp på rødt nivå.

I januar var Bergen Europas mest forurensede by. Det er en status ansvarlig byråd Lisbeth Iversen er lite fornøyd med.

- Blodig alvor
- For oss er luftforurensningen blodig alvor. Disse problemene rammer 5000 til 10.000 med hjerte- og karsykdommer og astma- og lungesykdommer i byen vår. Vi er forurensningsmyndighet, og det har staten klart å tydeliggjøre for oss, men vi har ikke myndighet til å innføre de tiltakene vi vil. Vi har blant annet i seks år søkt og og sagt at vi ønsker å prøve ut sambruksfelt, vi ønsker å bli en prøveby for lavutslippssoner, og vi ønsker å kunne innføre kjørerestriksjoner om nødvendig, sier Lisbeth Iversen til Nettavisen.

Skuffet over regjeringen
Byråden er skuffet over at regjeringen bruker så lang tid på gi storbykommunene de verktøyene de trenger for å møte forurensningsproblematikken.

Som i flere andre norske byer i vinter er det nitrogendioksidutslippene som når helsefarlige nivåer. De kommer i hovedsak fra biltrafikken og særlig dieselkjøretøy.

- Hadde vi for eksempel fått lov til å bli en forsøksby for lavutslippssoner, ville det redusert utslippene av NO2 fra tungtransporten med 70 prosent, sier hun og viser til erfaringer fra andre europeiske byer.

Bedre forberedt
Mens Bergen kommune under den ekstreme forurensningsperioden i januar måtte treffe tiltak på hælen, var de denne gangen bedre forberedt.

Byrådet håpet å stanse utviklingen i tide. Også denne gangen var det avgjørende hvordan været ble, og været var ikke på kommunens side torsdag. Det var situasjonen med kald luft som ble liggende stille under varm luft høyere opp som sist førte til at forurensningsgrensene ble sprengt.

Iversen sier det også er viktig å høste erfaring med hvilke tiltak som faktisk får ned biltrafikken i sentrum.

Skal telle biler og busspassasjerer
Tiltaksperioden som denne gangen vil vare i alle fall fram til vinterferien, skal evalueres. Det blir tellinger ved bompengeringene og av busspassasjerer.

- Vi har ønsket mer langsiktige tiltak som kan gå over flere uker for å se om det kan gi en reduksjon i trafikken, sier Iversen.

I forrige runde ble det innført kjørerestriksjoner i form av partall- og oddetallskjøring for en kort periode. Det skjedde med hjemmel i helsevernloven. Denne gangen er dette tiltaket ikke med i verktøykassa. Årsaken er at kommunen ikke får lov til å bruke det før statlige myndigheter har utredet det nærmere.

Derimot blir det et begrenset forsøk med sambruksfelt fra sør. Sambruksfelt er kollektivfelt der også de som fyller bilen med passasjerer kan kjøre, mens rene matpakkekjørere må holde seg unna.

Les også: Informasjon om tiltak mot luftforurensning på Bergen kommunes nettsider

HTML EMBED

View Sjekk luftkvaliteten i din by in a larger map