Den amerikanske presidenten sier det kan bli endringer «i lys av avsløringene som har kommet» og som følge av bekymringer hos amerikanske borgere, melder B BC.

Han pekte blant annet på at det er mulig å skaffe nødvendig informasjon om internett- og telefontrafikk uten dagens massive overvåking, som potensielt kan misbrukes.

Forårsaket skade
Obama sa samtidig at spionsiktede Edward Snowdens lekkasjer har forårsaket «unødvendig skade».

Under sin pressekonferanse for å oppsummere 2013 fredag opplyste Obama også at han vil kunngjøre sine endelige beslutninger om etterretningstjenesten i januar. Han avviste å kommentere om det kan bli aktuelt å tilby Snowden et amnesti.

Snowden flyktet fra USA i mai etter å ha lastet ned en enorm mengde hemmelige dokumenter om den amerikanske etterretningstjenestens virksomhet.

Anbefaler stans
Et uavhengig utvalg, oppnevnt Obama, anbefaler i en fersk rapport stopp i masseovervåking av telefontrafikk.

Utvalget anbefaler videre at man henter rettslige kjennelser før overvåking av telefon- og datatrafikk, skriver New York Times.

- Vi ser ikke behovet for at myndighetene lagrer disse opplysningene, sier Richard Clarke i panelet.

NSA-sjef, general Keith Alexander, forsvarer innsamlingen av såkalt metadata. Han sier det er den eneste måten etterretningstjenesten kan sette sammen puslebitene som er nødvendig for å forsvare landet.

Grunnlovsstridig
Tidligere i uka slo en føderal domstol fast at NSAs masseinnsamling av metadata om telefonsamtaler trolig er grunnlovsstridig.

Dommer Richard Leon i den føderale distriktsretten i Washington skrev mandag ut en midlertidig forføyning som sier at NSAs program er i strid med USAs fjerde grunnlovstillegg. Det sier at myndigheten ikke kan ransake eller beslaglegge uten rettslig kjennelse og skjellig grunn til mistanke.

Edward Snowden hyllet dommerens konklusjoner.

- Jeg handlet på bakgrunn av en overbevisning om at NSAs masseovervåking er i strid med grunnloven, og at den amerikanske befolkningen fortjener en mulighet til å få dette prøvet i en åpen domstol, sier Snowden.