Fredag skal president Barack Obama møte partilederne i Kongressen.

Målet er å bli enige om en avtale som forhindrer at myndighetene må innføre automatiske kutt på 85 milliarder dollar for å få ned kostnadene, populært kalt budsjettstupet.

Dersom de automatiske kuttene trer i kraft er det anslått at veksten i den amerikanske økonomien vil svekkes med 0,5 prosent i år. I tillegg til dette har det kommet nye skatteøkninger som vil svekke veksten ytterligere.

Partene møtes nå etter at to forsøk på enighet i Senatet var fiaskoer der forslagene fikk så få stemmer at det ikke en gang ble noen realitetsvotering.

Tror ikke på Obama
Til tross for at Obama den siste tiden har vært land og strand rundt for å advare mot konsekvensene er det få, om noen, som tror at Obama vil klare å få til noen avtale nå.

Noe som vil medføre utslag i finansmarkedene.

- Går det ikke igjennom så får man en klassisk risikoaversjon, sier Lars H. Mikelsen, analysesjef hos Norcap, til Nettavisen NA24. .

Mikelsen ser for seg at markedet i så fall vil reagere slik:

* Aksjer faller
* Kronen skal ned
* Dollaren skal opp
* Lange renter faller
* Oljeprisfall

Men selv om både kroner og oljepris skal ned tror han ikke utfallet vil ha så mye å si her hjemme.

- Vi blir relativt lite påvirket. Det blir litt lavere oljepris, men det har ikke så mye å si. Vi lever relativt godt så det blir ikke så ille. Det verste som skjer er at feriebudsjettet må økes og at drivstoff blir billigere alt annet likt, sier han.

- Gjør som sist
Skulle det derimot bli en avtale så er imidlertid ikke det heller en jubelnyhet.

- Kommer man til en avtale så innebærer det at man faktisk må gjøre kutt, noe som verken er bra for aksjer eller oljepris, sier han.

I utgangspunktet skulle det ha blitt spikret en avtale ved starten av året, men politikerne klarte ikke å bli enige om annet enn å utsette problematikken til nå.

Personlig tror Mikelsen at utfallet blir som før.

- Det jeg tror skjer er at de vil utsette avgjørelsen i minst 2-3 måneder til.

Skyldspørsmål
Årsaken mener Mikelsen at skyldes politikkens vesen, da kampen reelt står om hvem det er velgerne mener at blir sittende igjen med skylden.

- De kommer ikke til å komme til noen enighet. Det er ingen politikere i verden som bevisst ikke hører på økonomien, men det å få skylden for at det går dårlig er ille. Og så lenge man kan opprettholde illusjonen om at man faktisk jobber med saken, da er politikerne fornøyd.

Det er også sjeføkonom Knut Anton Mork enig i.

- Republikanerne satser på å gi presidenten skylda samt at de fleste ikke vil merke noe til virkningene. Det siste har de nok rett i, for selv om 750.000 arbeidsplasser etter hvert forsvinner, vil bare et mindretall av befolkningen bli berørt, skriver han i Handelsbanken Capital Markets sin morgenrapport.

- Hvor lenge kan denne avgjørelsen bli utsatt?

- De kan utsette det så lenge obligasjonsmarkedet er villig til å godta det, men det vet man aldri hvor lenge det vil gjøre.

Anbefaler rentepapirer
Uavhengig av utfallet mener Mikelsen at risikovilligheten skal ned.

- Markedet var veldig overkjøpt og er til dels fortsatt overkjøpt. Den langsikitge retningen er ikke at markedet skal fortsette inn i himmelen herfra

For de som vil investere penger i markedet har Mikelsen følgende råd.

- Vi har en overvekt på obligasjoner og det er noe vi anbefaler fremover. Vi ser på det litt som å isolere driftsrisikoen fra prisrisikoen.