Gå til sidens hovedinnhold

Oddekalv fradømt gård

Miljøkrigeren ble tvunget til å skrive ut skjøte til naboen etter at han tapte rettssak om odelsretten til en gård.

(iBergen.no) Kurt Oddekalv ble stevnet inn for retten da odelshaveren til gården han kjøpte i 2005 ville gjøre krav på gård og grunn. Etter at Bergen tingrett dømte i Oddekalvs disfavør, må han nå overlevere eiendomsretten til naboen.

Kjøpte uten odel
Tvisten startet da Oddekalv kjøpte den 72 dekar store gårdstomten fra den aldrende bonden 26. september 2005. Etter en foreløpig kjøpekontrakt fra 2004, skulle Oddekalv få kjøpe gården dersom odelshaveren frasa seg odelsretten. Da Miljøvernforbundets leder fikk overdratt gården i 2005, var den fremdeles odlet til bondens nevø, som også eier nabotomten på Bahus ved Osvegen.

At Oddekalv skulle få overta odelsgården for 680.000 kroner, ble ikke mottatt med applaus på nabogården. Selv om Oddekalv hadde etablert seg med hester og beite siden 2000, fryktet Arve Lyngbø for gårdens framtid.

Ville sikre familien
Lyngbø ønsket å sikre familien ved å holde fast på eiendommen for framtidig gårdsdrift. Det fikk Oddekalv til å tenne på alle plugger. Han beskyldte naboen for odelsmisbruk og mente Lyngbø kun var interessert i hans eiendom for å bruke jorden som tilleggsjord.

Da partene brakte sammen i retten i oktober 2005 gjentok han anklagene mot naboen, og pekte på at gårdsdriften i området var på vikende front.

«Denne aktuelle eiendommen ligger i et område hvor landbruk legges ned. (...) Tidligere eier fikk innvilget søknad om å skille våningshuset som var i bruk, fra gården. Det sier noe om hvordan landbruksmyndigheten i kommunen vurderer mulig fremtidig drift. (...) Ut fra dette mener saksøkte at det ikke er påregnelig at noen vil kjøpe eiendommen med tanke på oppstart av landbruksdrift. Det mest sannsynlige er at den blir kjøpt for å ha et sted å bo, samt at jorden gir muligheter for fritidsaktiviteter, alternativt selges som tilleggsjord.» argumenterte Oddekalv for i retten.

Må punge ut
Men tingretten flertall var ikke enig i Oddekalvs konklusjoner. Både tingrettsdommeren og skjønnsmannen mente det var realistisk at noen ville bosette seg på eiendommen for å drive landbruk. Og ettersom eiendommens beskaffenhet lå innenfor rammene i odelsloven, gikk Lyngbø seirende ut av tvisten.

Odelens verdi ble satt til 1,2 millioner kroner, som Lyngbø nå må betale Oddekalv. Samtidig ble Oddekalv pålagt å utferdige skjøte på eiendommen til sin nabo.

Nå vurderer miljøkrigeren å anke til lagmannsretten.

- Gården og hesten betyr alt for meg og ungene. Derfor vil jeg fortsette å kjempe. Ettersom retten var delt med to mot tre stemmer, har jeg et håp om at den uttrykte tvilen vil gå i min favør i neste rettsinstans, sier Oddekalv til iBergen.no.

Les flere nyheter på iBergen.no

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien