Gå til sidens hovedinnhold

Oljefondet har passert 3000 milliarder kroner

Den norske staten har over 600.000 kroner per hode på bok.

3.000 milliarder kroner og det stiger med et sted mellom fem og seks tusen kroner i sekundet. Det er snakk om Statens pensjonsfond utland, eller oljefondet på folkemunne.

Verdien passerte de magiske 3.000 milliardene første gang klokken 00.23 natt til tirsdag . Dette tilsier at den norske staten har 613.747,95 kroner for hver innbygger i Norge på bok.

Tallet fremkommer på hjemmesiden til Norges Bank Investment Management (NBIM) og oppdateres løpende.

- Det er en komplisert metode som kommer frem til tallet på nettsidene våre. Men i all hovedsak er det tre faktorer som påvirker tallet mer enn andre. Størrelsen på fondets avkastning, endringer i valutakursene og kapitaltilførsler, sier Bunny Nooryani, kommunikasjonsrådgiver i Norges Bank Investment Management, til NA24.

Eksakte tall kommer hvert kvartal. Ved utgangen av andre kvartal i år var fondets eksakte verdi 2792 milliarder kroner.

Ny rekord til tross, i andre kvartal hadde fondet en negativ avkastning på 155 milliarder kroner, men tilførsler fra staten og fall i kronekursen gjorde at markedsverdien likevel økte med 149 milliarder kroner.

Det er fint å få være med på at fondet passerer 3 000 milliarder kroner. Fondet har kommet seg relativt godt gjennom finanskrisen. Det viser at vår investeringsstrategi fungerer bra. Statens pensjonsfond har stor evne til å tåle svingninger i markedene, skriver Sigbjørn Johnsen, finansminister, i en e-post til NA24.

Nest største
Fondet er verdens nest største statsfond. Det største er antatt å være Abu Dhabi Investment Authority, men dette fondet går ikke ut med tall, så det er betydelig usikkerhet rundt størrelsen. Dette fondet er estimert å være over 600 milliarder dollar, eller rundt 4.000 milliarder kroner.

Selv om vi nå har passert 3.000 milliarder, er det mer i vente. Sentralbanksjef Svein Gjedrem uttalte for kort tid siden at man hadde ambisjoner om å doble oljefondets verdi til 5.600 milliarder kroner innen 2020.

- Fondet har vokst mye raskere og blitt betydelig større enn de fleste forventet da det først ble tilført kapital i mai 1996, sier Yngve Slyngstad, leder for Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter fondets verdier for fremtidige generasjoner.

- Stigende oljepriser siden 2002 har økt størrelsen på fondets kapitaltilførsler, som nådde en topp på 384 milliarder kroner i 2008 før de falt i 2009 og 2010, sier Slyngstad.

2009 var forøvrig det beste året i oljefondets historie. Kursoppgangen i de internasjonale finansmarkedene, etter den fryktelige nedturen i 2008, ga den høyeste årsavkastningen noensinne. Fondet fikk en avkastning på 25,6 prosent, tilsvarende 613 milliarder kroner, og en meravkastning på 4,1 prosentpoeng målt mot sine referanseindekser.

Året før tapte fondet imidlertid 3,4 prosentpoeng sammenlignet med referanseindeksene. I 2008 tapte fondet 633 milliarder kroner..

Vi er verdens rikeste
Det er ikke bare oljefondet som har vokst det siste tiåret. Privatpersoner i Norge har også opplevd en kraftig formuesvekst.

Nordmenn er blitt rikest i verden, viser den fersk rapporten Global Wealth Report fra den sveitsiske storbanken Credit Suisse, som ble offentliggjort tidligere denne måneden. Tetplassen fremkommer når verdens land rangeres etter netto formue for medianpersonen i voksen alder.

Den typiske voksne personen i Norge har en formue på drøyt 157.000 dollar, eller rundt 925.000 kroner etter dagens valutakurs.

På plassen etter Norge følger Australia, med drøyt 124.000 dollar, eller rundt 730.000 kroner.

Da er landene altså ordnet etter sin medianformue, det vil si den formuen som ligger i midten når alle formuene i landet rangeres. Dette gir en god illustrasjon av situasjonen for den «typiske» innbygger.

Dersom man i stedet ser på gjennomsnittet, havner Norge på andreplass, med drøyt 1,9 millioner kroner. Denne rangeringen toppes av Sveits, med 2,2 millioner kroner. Dette reflekterer at Sveits har en større andel virkelig rike enn Norge, og disse trekker snittet i Sveits kraftig opp.

Nettoformuen i undersøkelsen fremkommer ved at man beregner formue, inkludert både finansielle plasseringer og fast eiendom, og så trekker fra gjelden.

Les flere saker på NA24.

Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen

Kommentarer til denne saken