- Det er absurd å kutte produksjonen i Norge. Hvis Norge trekker ett fat olje ut av markedet, så vil det erstattes med ett fat fra Russland hvor CO2-utslippene er to og en halv ganger større, sier administrerende direktør Per Terje Vold i Oljeindustriens Landsforening til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

På OLFs årskonferanse vil Vold torsdag slå i bordet med en fersk rapport fra Econ. I rapporten konkluderes det med at det vil være et ekstremt dyrt klimatiltak om Norge avstår fra olje- og gassproduksjon.

Econ har regnet på hva det vil bety dersom et felt på størrelse med Åsgard-feltet blir stengt. Her dreier det seg om to milliarder fat til en samlet verdi av 100 milliarder kroner.

Liten effekt
- Hvis vi lar disse ressursene ligge urørt, så vil de norske CO2-utslippene bli redusert med 20 millioner tonn. Det snur ikke all verden klimamessig, men er et stort bidrag i norsk sammenheng. Poenget er imidlertid at vi kan bruke 100 milliarder kroner på miljøtiltak som er mange ganger billigere. Vi kan oppnå en utslippsreduksjon på 150 millioner tonn ved såkalt CO2-håndtering, sier Vold.

- Og enda bedre miljøeffekt blir det hvis vi kjøper klimakvoter for 100 milliarder kroner. Det vil redusere CO2-utslippene på kloden med 400 millioner tonn, altså 20 ganger så stor effekt som å stenge av et Åsgard-felt, legger han til.

Dyrt klimatiltak
- Dette viser med all tydelighet at det er dyrt ikke å produsere olje og gass. Det er et dyrt klimatiltak å stanse ny olje- og gassutvinning dersom ønsket er å få mest mulig klimaeffekt ut av pengene, sier oljeindustriens talsmann.

Det internasjonale energibyrået har konkludert med at verdens energibehov er økende fram til 2030.

Vold mener at det vil være et viktig miljøbidrag om Norge øker eksporten av gass til Europa med 50 prosent.

- Det vil kunne erstatte mye av kullet som i dag brukes. Den årlige miljøgevinsten vil være nesten det doble av Norges totale CO2-utslipp. Det betyr med andre ord at mer gassproduksjon i Norge vil redusere Europas samlede klimagassutslipp, sier Vold.

Renest produksjon
Han legger vekt på at Norge har verdens reneste olje- og gassproduksjon.

- En tankegang som går på å kutte norsk produksjon av hensyn til miljøet er feilaktig og ikke basert på fakta. En slik tankegang skader miljøet, sier Vold.

Oljeforeningsdirektøren går hardt ut mot både miljøbevegelsen og de partiene som ønsker å holde igjen på norsk olje- og gassvirksomhet.

- Det er litt slitsomt at både miljøbevegelsen og en del politikere ikke tar klimautfordringen som en global utfordring. Det nasjonale fokuset som preger mye av debatten blir altfor snevert, sier han.

- 1,6 milliarder mennesker lever i dag uten elektrisitet. Tilgang på energi vil derfor være avgjørende for økonomisk utvikling og bekjempelse av fattigdom, sier Vold. (ANB)