Gå til sidens hovedinnhold

Oljepengebingen eser ut

Irak-krigen og børsbonanza gir Norge mye mer oljeinntekter i 2003 enn finansminister Per-Kristian Foss trodde for ett år siden.

Svakere produksjon og lav dollarkurs trekker ned, men oljefondet vil likevel øke fra 666 milliarder kroner ved årets begynnelse til drøyt 850 milliarder kroner ved utgangen av 2003.

Finansdepartementets oppdaterte tall viser at gjennomsnittlig oljepris mellom januar og desember lå på 204 kroner per fat. I statsbudsjettet var anslaget 180 kroner, mens det i revidert ble økt til 190 kroner per fat.

Det sannsynlige resultat for året som helhet er 205 kroner per fat råolje.

Redusert produksjon

De foreløpige anslagene for produksjonen på norsk sokkel i november viser høyeste månedstall hittil i år.

2.982.000 fat per dag er likevel ikke nok til å heve gjennomsnittet for året noe særlig over 2,8 millioner på grunn av svakere måneder tidligere i år.

Nasjonalbudsjettets opprinnelige anslag var en dagsproduksjon på drøye tre millioner fat. I revidert ble anslaget redusert til "i underkant" av tre millioner, og det endelige tallet blir like over 2,8 millioner fat som viser at produksjonen på norsk sokkel trolig har kulminert.

For noen få år siden var anslagene over den forventede produksjonen høyere i alle offisielle dokumenter, men det som er skjedd er at produksjonen av olje i stedet har sunket og vil i år være nede på et nivå rundt det vi produserte i 1996.

Rekordåret 2000

Høyeste årsproduksjon med et daglig gjennomsnitt på 3,1 millioner fat per dag kom i år 2000. Det ble nesten nøyaktig det samme året etter, men så sank produksjonen i 2002 og faller videre i 2003.

I de to årene 1998 og 1999 ble produksjonen med vilje begrenset fordi Norge uoffisielt deltok i OPECs produksjonskutt for å få oljeprisen opp igjen etter at den høsten 1998 sank til 10 dollar per fat.

Trenden i norsk oljeproduksjon var stigende i alle år mellom 1971 og 1998 da vi med vilje reduserte produksjonen. Etter årtusenskiftet har imidlertid produksjonen kulminertI årene fremover er det lite som tyder på at den vil komme opp på det nivået mellom 3,3 og 3,5 millioner fat daglig som ble spådd for noen få år siden.

Det som skremmer oljeindustrien er imidlertid at den sterke nedgangen i letingen gjør at vi kan havne på det Oljedirektoratet kaller "forvitringsbanen".

Taper 4.000 milliarder

ODs beregninger viser at en stagnasjon i letevirksomheten vil påføre fremtidige generasjoner et tap som kan gå opp mot 4.000 milliarder kroner.

Målt opp mot et oljefond som så vidt har passert 800 milliarder kroner er beløpet ufattelig stort.

Ressursene som disse milliardene representerer, befinner seg både i nærheten av eksisterende installasjoner og i områder der det ikke er boret tidligere.

ODs anslag viser imidlertid at om lag 35 prosent av dem befinner seg i de områdene som fortsatt er stengt for leteboring etter at de var åpnet helt fram til valgkampen i 2001.

(NTB)

Reklame

Best i test: Maskinene som gjør frityrmaten sunn