Åpning av oljeutvinning i nord som i dag er stengt for olje- og gassindustrien vil kunne utløse investeringer på mellom 200 og 250 milliarder kroner i perioden 2022 til 2040 samtidig som Norge vil kunne opprettholde både fagkunnskap, industri og bosetting i nordområdene.

Fortsatt lukking vil ødelegge velferdsstaten slik vi kjenner den.

Det er skrekkscenariet Oljeindustriens Landsforening (OLF) maler ut etter en rapport laget av KonKraft om fremtidig oljeutvinning.

- Skremselspropaganda fra en næring som gjør hva som helst for å komme inn på de mest sårbare områdene på norsk sokkel, sier fagrådgiver Elisabeth Sæther i Bellona.

Hun er lite imponert av konklusjonene til KonKraft.

Skremmeskudd
Sæther peker på at KonKraft består er en samarbeidsarena for Oljeindustriens Landsforening, Norsk Industri, Norges Rederiforbund og LO.

- Dette er organisasjoner som alltid har vært for gass- og oljeutvinning. Det er neppe tilfeldig at denne rapporten kommer akkurat nå da finanskrisen er på sitt mest alvorlige, og nå prøver de å bruke denne anledningen til å skremme partier og organisasjoner som prøver å bevare disse områdene. Oljeindustrien viser at de bare vil ha mer og mer uansett pris, sier Sæther.

(Saken fortsetter under bildet)

Hun peker på at alle fra Barack Obama, om FNs klimapanel og EU, til vår egen miljøstatsråd Erik Solheim (SV) hevder viktigheten av å tenke miljø mens Korkrafts bakspillere bare ønsker mer av samme sorten.

- Jeg vil heller snu på problemstillingen om hva vi skal gjøre dersom oljen tar slutt med å stille spørsmål ved hva som skjer med oljeselskapene dersom de ikke klarer å omstille seg til en null-utslippspolitikk. Den veien de nå er inne på kan gi irreversible miljøkonsekvenser. Klimaendringene er verdens største utfordring på lang sikt, men det ser dessverre ut som olje- og gassindustrien må dras etter ørene, sier Sæther.

Blåser av miljøbevegelsen
Kommunikasjonsrådgiver Kjetil Hjertvik i OLF mener miljøbevegelsen skyter skivebom med sin kritikk. Han sier virkelighetsbeskrivelsen i rapporten er helt reell og sier at miljøaspektet blir ivaretatt. Blant annet peker Hjertvik på at det har vært olje- og gassvirksomhet i 40 år på norsk sokkel uten at man kan påvise negative virkninger på miljøet.

- Miljøaspektet er alltid med oss. Dessuten ligger det et krav om nullutslipp i den virksomheten vi allerede driver med i nordområdene. Det betyr at de tar alt, fra slammet de borer opp til spillvannet, inn til land for rensing. Det kravet ligger der, og det jobber vi ut fra, sier Hjertvik.

(Saken fortsetter under bildet)

Han innrømmer likevel at man ikke kan gardere seg mot akutte utslipp. Likevel peker han på at denne typen utslipp har blitt vesentlig redusert de siste årene.

Må handle raskt
Hjertvik fremholder også at tiden er inne for handling. Rapporten konkluderer med at norsk olje- og gassproduksjon kommer til å falle fra 2015 dersom man ikke begynner å utvikle nye områder.

- Gjennom 40 år har norsk olje- og gassindustri tilført det norske samfunnet 6000 milliarder kroner. Det har ført til at vi har en velferdsstat som gjør at vi får den hjelpen vi trenger når vi trenger den. Vi har et velfungerende skolevesen og så videre. Industrien har også ført til at vi er verdensmestere innen en del industrier som bidrar til verdiskapning langt utenfor oljesektoren. Kutter du den livlinjen vil du se et dramatisk fall i landets inntekt. Det betyr at fremtidige generasjoner får et dårligere tilbud. Samfunnet må innrette seg på en annen måte enn i dag. Den største bøygen for oss er å øke kunnskapen om hva oljenæringen faktisk betyr for Norge: For velferdsstaten, som løsning på klimaproblemet og for Norge som en viktig brikke i Verden. Det må være mulig å ha to tanker i hodet samtidig. Både utvinning av fossilt brennstoff, òg tanke på miljøet, sier Hjertvik.