Gå til sidens hovedinnhold

Om noen år kan du få dobbel lønn

Pensjonssystemet gir deg muligheten til å få dobbel lønn som sekstiåring.

Fra nyttår kan du som er mellom 62 og 67 år velge å gi deg selv vanvittig kjøpekraft, skriver dn.no.

Det nye pensjonssystemet innebærer at hver arbeidstaker opparbeider seg en egen «konto» med pensjon – og så er det opptil deg å velge hvor mange år du vil fordele pengene utover.

Starter man fullt uttak av pensjon ved 62 år, fordeles formuen på antall år du statistisk sett har igjen å leve, for eksempel 18 dersom beregnet levealder for ditt årskull er 80 år. Venter du derimot til du er 67 med å ta ut pensjonen, vil årlig pensjonsutbetaling være pensjonsformuen din delt på 13 - altså en langt høyere årlig utbetaling.

Om du faktisk blir 70, 80, 90 eller 100 år gammel har ingenting å si for den årlige utbetalingen - det er når du begynner å ta ut pensjonen som avgjør det såkalte delingstallet.

Høyere skatt
Dersom du velger full pensjonsutbetaling på toppen av vanlig lønnsinntekt fra 62 år, får du ikke bare lavere årlig livsvarig pensjonsutbetaling. Det betyr selvsagt også langt høyere skatt i de fem årene man lever på den grønne gren med «dobbel inntekt».

Det er derfor langt fra åpenbart at fremtidens 62-åringer kommer til å velge å starte full tapping av pensjonsformuen så fort de har våknet etter feiringen av 62-årsdagen - med mindre de er sikker på at de har et relativt kort liv foran seg - eller andre midler å tære på, skriver dn.no.

Et langt mer sannsynlig scenario er at mange velger å trappe ned stillingsprosenten man jobber, og heller kompensere for inntektsbortfallet med å ta ut en mindre andel av pensjonsformuen hvert år.

- Da kan det imidlertid oppstå en annen utfordring. Det er ikke gitt at arbeidsgiveren din vil gå med på at du jobber redusert stilling etter 62 år. Man har ikke noe lovmessige krav på det, så det må avtales i hvert enkelt tilfelle, sier informasjonssjef Ole Irgens i Vital til dn.no.

Det store klasseskillet
Det nye pensjonssystemet baserer seg på den såkalte arbeidslinjen. Det betyr at man skal få høyere pensjon i belønning for å stå i arbeid lenger, men også tilsvarende «trekk» i pensjon for å forlate arbeidslivet tidlig.

Dermed innebærer endringene i systemet ikke bare en mulighet til å skaffe seg solid kjøpekraft på sine gamle dager, men også en fare for å ende opp med svært lite å leve for.

Kommentarer til denne saken