Gå til sidens hovedinnhold

Omkamp om Listhaugs kundelister

Sivilombudsmannen mener landbruksminister Sylvi Listhaug må offentliggjøre deler av kundelisten.

Nettavisen NA24 har i flere runder påklaget hemmeligholdet rundt Sylvi Listhaugs (Frp) kunder fra tiden i First House.

Listhaug har uttalt at hun frykter at hennes tidligere kunder kan ta henne til retten om det norske folk får vite hvem hun har jobbet for tidligere.

Nettavisen hang på
I brevet fra Sivilombudsmannen heter det at:

«Departementets redegjørelse ble oversendt alle klagerne for eventuelle merknader. Nettavisen kom med ytterligere kommentarer, og disse ble i brev 5. desember 2013 oversendt departementet til orientering. Saken ble deretter tatt opp til avsluttende behandling her.»

Les også. Listhaug: - Jeg lar det bare fare

- Ny vurdering
Torsdag ettermiddag mottok Nettavisen et svar fra Sivilombudsmannen, som bekrefter at de har snudd i saken:

«Jeg har funnet å måtte be departementet foreta en ny vurdering av innsynskravene i kundelisten,» skriver sivilombudsmann Arne Fliflet.

Han ber om at vurderingen «knyttes opp mot eventuelle offentlige virksomheter i kundelisten, og eventuelt andre kunder som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder».

Les også: First House-sjefen: - Mange kunder hadde tjent på åpenhet
Les også: Professor: Hva har Sylvi Listhaug å skjule?
Les også: - Jeg skal være nøye med habilitet

Habil?
De har fire uker på seg til å svare.

Sivilombudsmannen stiller også spørsmål ved Listhaugs habilitet, og skriver at hennes «arbeidsavtale med First House synes bl.a. å inneholde en klausul om konfidensialitet. Det fremgår ikke om departementet har vurdert om statsråd Listhaugs tidligere arbeidsforhold og tilknytning til First House er av en slik art at det kan stilles spørsmål om habiliteten til statsråden da departementet behandlet innsynsbegjæringene (...)»

Det er noe som må tas stilling til i den nye gjennomgangen.

Les også: Professor: - Det er mye verre med Julie enn med Sylvi

Julie M. Brodtkorb
Også tidligere administrerende direktør i JKL - og nå statssekretær - Julie M. Brodtkorb (H) bes om å legge frem listen over offentlige virksomheter hun hadde som kunder.

«Jeg ber etter dette SMK foreta en ny vurdering av innsynskravene i kundelisten. Vurdering bes knyttet opp mot eventuelle offentlige virksomheter i kundelisten og eventuelt andre kunder som er alminnelig kjent eller alminnelig tilgjengelig andre steder,» svarer sivilombudsmannen, ifølge NTB.

Sivilombudsmannen vil ha kundelister på bordet
First House mener at Sivilombudsmannens konklusjon i Listhaug-saken er i samsvar med kommunikasjonsbyråets syn på saken.

- I det alt vesentlige har vi fått støtte for vårt syn. Vi tar det som er kommet til etterretning, og studerer det nærmere. Jeg antar at om det er noen spørsmål som skal avklares med oss, så kommer det via Landbruksdepartementet, sier administrerende direktør Per Høiby i First House til NTB torsdag ettermiddag.

Han satt da og leste gjennom uttalelsen fra sivilombudsmann Arne Fliflet.

- I henhold til normal saksbehandling er det Landbruksdepartementet som må ta den første vurderingen. Så får de eventuelt komme til oss om det er noe som er uklart og de har ytterligere behov for informasjon, sier Høiby.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken