Oppreisning, økonomiske erstatning, menerstatning og voldsoffererstatning for pårørende og ofre etter Behring Breiviks djevelske handlinger kan komme opp i flere hundre millioner kroner.

Ifølge Aftenposten forventes det at pårørende vil be om oppreisning, økonomisk erstatning og menerstatning. I tillegg vil de rammede trolig få voldsoffererstatning.

- Ektefeller og barn har rett på forsørgertapserstatning. Utbetalingen blir vurdert ut ifra den omkomnes inntektsnivå. For barn kan det være utbetalinger på mellom 500.000-1.000.000 kroner totalt, frem til de er 18 år, sier bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen til Aftenposten.

Larsen representerer familien til én av de drepte etter terrorbomben i Oslo.

Den høyeste økonomiske erstatningen vil gå til familier som har mistet en forsørger, eller skadede som blir arbeidsuføre som følge av skadene. Foreldre som har mistet barn i tragedien vil tilkjennes en langt lavere erstatning. Larsen tror erstatningen til foreldre til barn som er drept vil ligge på mellom 150-200.000 kroner.

Harald Øyvin Hol ved Stine Sofies Stiftelsens nyetablerte advokatkontor, tror kravene vil være noe høyere. Han anslår overfor Aftenposten et beløp på mellom 250.000 og én million kroner til foreldre som mistet et barn i tragedien på Utøya.

Hol tror i tillegg at Staten kan komme inn med en tilleggssum i oppreisning til de berørte familiene.